Siirry sisältöön
Yleinen

Aluehallitus ehdottaa toimipisteiden muuttoja

Pännäisten lasten- ja äitiysneuvola ehdotetaan muuttavan Ähtävälle. Vaasan seudulla vammaispalveluita ehdotetaan siirrettävän toimivampiin tiloihin. Mustasaaressa jatkaa apuvälinevarasto osaston tarpeisiin, mutta lainaamotoiminnan ehdotetaan siirtyvän Huutoniemelle. Toimipisteiden muutosta järjestetään lausunto- ja kuulemiskierros. Hallitus hyväksyi YT-neuvottelujen tuloksen.

Pännäisissä asuvat voisivat valita joko Ähtävän tai Pietarsaaren neuvolavastaanoton

Pännäisten lasten- ja äitiysneuvolan toiminnan ehdotetaan siirtyvän syksyllä 2024 Ähtävälle. Muutoksen taustalla on useita syitä. Henkilöstö on toivonut muutosta, koska sen myötä he saavat enemmän kollegiaalista tukea, voivat ylläpitää osaamistaan ja tehdä yhteistyötä. Ähtävällä on myös paremmat tilat toiminnalle. Asiakkaalle muutos tarkoittaa sitä, että esimerkiksi henkilöstön sairastumisen vuoksi aikaa ei välttämättä tarvitse perua. Ähtävältä on myös helppo tehdä yhteistyötä Kruunupyyn ja Alavetelin neuvoloiden kanssa. Monet Pännäisten alueen asiakkaista ovat jo valinneet asioida Pietarsaaresta, mikä on mahdollista jatkossakin.

Apuvälinelainaamo Vaasan Huutoniemellä palvelisi mustasaarelaisiakin arkipäivisin

Mustasaaren terveyskeskuksessa on ollut apuvälinelainaamo, jossa henkilöasiakkaat ovat voineet asioida osana arkipäivistä muutaman tunnin aikana. Jatkossa Mustasaaren terveyskeskuksessa ehdotetaan olevan apuvälinevarasto, josta yleislääketieteen osaston asiakkaille voidaan hakea tarvittavat apuvälineet ja kotihoidon henkilöstö voi hakea sieltä apuvälineitä äkillisiin tarpeisiin.

Henkilöasiakkaat voisivat asioida Vaasan Huutoniemellä sijaitsevassa apuvälinelainaamossa, joka on auki arkisin sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Apuvälinelainaamon henkilöstö jatkaisi muuton jälkeenkin kotikäyntejä, joilla arvioidaan apuvälineiden tarvetta.

Aikuisten ja lasten lyhytaikaiselle huolenpidolle halutaan uudet tilat Vaasassa

Vammaisten henkilöiden lyhytaikaiselle hoidolle (intervallihoito) etsitään Vaasan alueella uudet, toimintaan soveltuvat tilat. Palvelun tarkoituksena on helpottaa vammaisen henkilön läheisten hoitovastuuta ja tukea heidän jaksamistaan.

Tällä hetkellä keskisen alueen lyhytaikaista asumista tarjotaan yksittäisinä paikkoina eri asumisyksiköiden yhteydessä. Lasten ja aikuisten palvelut on kuitenkin toteutettava erillisissä palveluyksiköissä.

Lasten lyhytaikaista asumista tarjotaan jatkossa yhdessä palveluyksikössä ja aikuisten palvelua kahdessa yksikössä. Yksiköt päätetään jatkovalmistelussa. Muutoksen myötä lyhytaikaista asumista voidaan kehittää erikseen lapsille ja aikuisille. Muutoksen myötä saadaan lisää vapaita asumispaikkoja ympärivuorokautiseen asumiseen.

Vammaisten henkilöiden toiminnan suunnitellaan muuttavan Vaasassa Teeriniemeltä Hietalahteen

Teeriniemellä sijaitsevassa yksikössä tarjotaan päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille. Toimintaan osallistuu 16 asiakasta ja henkilökuntaan kuuluu 13 henkilöä. Toiminnan suunnitellaan muuttavan syksyllä 2024 Hietalahteen, jossa tilat soveltuvat toimintaan paremmin ja johon on paremmat kulkuyhteydet.

Yllä mainituista palveluverkkoon suunnitelluista muutoksista pyydetään lausuntoa asianosaisilta kunnilta.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yli 4 miljoonan nettosäästöt

Aluehallitus hyväksyi 24.4.–6.6. pidettyjen yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen. Neuvotteluissa sovittiin 8 212 000 euron henkilöstösäästöistä sekä 4 055 000 euron satsauksista henkilöstökuluihin. Säästöjen ja panostusten nettovaikutus on 4 157 000 euron säästöt. Neuvotteluiden tavoitteena oli noin 9,1 miljoonan euron säästöt. Neuvottelujen aikana päätettiin, että palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen kokonaisuutta käsitellään myöhemmin.

Suurin osa säästöistä (5,6 miljoonaa euroa) saavutetaan lakkauttamalla vapaita vakansseja ja jättämällä uusia henkilöitä rekrytoimatta eläkkeelle jäävän henkilöstön tilalle. Osa säästöistä (610 000 euroa) syntyy hälytysrahoja ja ylityökorvauksia vähentämällä ja aikataulutusta tehostamalla. Loput säästöt (1,89 miljoonaa euroa) muodostuvat, kun henkilöstölle tarjotaan uusia tehtäviä, muokataan työtehtäviä ja ammattinimikkeitä, muutetaan johtorakennetta ja viime kädessä vähennetään henkilöstöä. Henkilöstöä ei olla lomauttamassa.

Neuvotteluiden päättymisen jälkeen aloitetaan keskustelut asianomaisten henkilöstöryhmien kanssa ja niiden henkilöiden kanssa, joita muutokset koskettavat.