Siirry sisältöön

Järjestöyhteistyön tavoitteena on parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tuottaa laadukkaita ja monipuolisia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Järjestöt voivat tarjota hyvinvointialueen palveluita täydentävää tukea, tietoa ja palvelua sekä toimia yhteistyössä asukkaiden kanssa palveluiden kehittämisessä. Järjestöt voivat tukea haavoittuvassa asemassa olevia ja lisätä heidän osallisuuttaan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhdistykset tarjoavat erilaisia palveluja, kuten vertaistukea, tukihenkilö- ja ystävätoimintaa sekä ohjausta ja neuvontaa. Yhdistykset toimivat usein yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa erilaisissa tapahtumissa. Ne myös edistävät eri ihmisryhmien äänien kuulumista päätöksenteossa. Yhdistysten kautta asiakkaat voivat löytää vertaistukea erilaisiin elämäntilanteisiin.

Järjestöavustukset

Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa tukea järjestöjä, jotka edistävät asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta. Hyvinvointialueen avustukset jaetaan toiminta-avustuksiin, kumppanuusavustuksiin ja kerta-avustuksiin. Toiminta-avustuksissa korostetaan nuorten elämänhallintaa tukevia ennaltaehkäiseviä ja vertaistukea vahvistavia toimintoja.

Kumppanuusavustuksilla tuetaan toimintaa, joka saa rahoitusta esimerkiksi STEA:lta, Pohjanmaan ELY-keskukselta tai muilta vastaavilta rahoituskanavilta. Kerta-avustusta myönnetään äkillisiin muutoksiin vastaamiseen toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa.

Avustuksia voivat hakea Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivat rekisteröidyt, yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon hyvinvointialueen strategiset lähtökohdat ja alueen tarpeet. Hakijat voivat myös hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteistyössä. Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä vuosittain hyvinvointialueen antamien ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2024 toiminta-avustusten ja kumppanuusavustusten ja kerta-avustusten hakuaika on 1.11.-30.11.2024. Hakulinkki avautuu tähän marraskuussa.

Kumppanuusavustusten ennakkoilmoitukset

Ennakkoilmoitusten jättö kumppanuusavustuksen hakemisesta vuodelle 2025 alkaa kesäkuussa. Ennakkoilmoituksia voi jättää 4.6.-30.9.2024 välisenä aikana.

Ennakkoilmoituksen avulla pyrimme varmistamaan varojen riittävyyden ja suuntaamisen oikeisiin kohteisiin vuoden 2025 talousarvion suunnittelussa. Haluamme varmistaa, että myönnetyt avustukset ovat linjassa hyvinvointialueen strategioiden ja tavoitteiden kanssa.

Ennakkoilmoituksen perusteella ei vielä myönnetä avustusta, vaan ilmoituksen tekevän yhdistyksen tai järjestön on tehtävä erikseen varsinainen kumppanuusavustushakemus, kun avustukset vuodelle 2025 julistetaan haettavaksi (1.11.-30.11.24). Kumppanuusavustusta on mahdollista hakea myös ilman ennakkoilmoituksen jättämistä.

Linkki kumppanuusavustusten ennakkoilmoituslomakkeeseen

Järjestöavustusten käytön raportointi 

Avustusta saaneiden järjestöjen tulee raportoida toiminta- ja kumppanuusavustusten käytöstä vuosittain ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Uusia järjestöavustuksia ei voida maksaa ennen kuin edellisen vuoden avustuksen käytöstä on saatu selvitysraportti.

Tiedustelut ja kysymykset:  

Sektorijohtaja Erkki Penttinen
Laatujohtaja Mari Plukka
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja, yhdyspinnat Jim Eriksson
Järjestökoordinaattori Tuija Kivioja

Yhteistä työtä hyvinvointialueella ja järjestökentällä

Virtuaaliset SOTE-aamukahvit

Pohjanmaan hyvinvointialue ja Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) järjestävät yhteistyössä Teams-alustalla. SOTE-aamukahvit kokoavat järjestökentän ja julkisen sektorin toimijat yhteen noin kerran kuukaudessa keskiviikkoaamuisin klo 8.15-9.00. Tilaisuuksissa käsitellään alueen hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen liittyvistä teemoista. Tavoitteena on ideoida, jakaa ajatuksia ja edistää järjestöjen yhteistyötä ja yhteiskehittämistä matalan kynnyksen toimintana.

Syksyn 2024 sote-aamukahvit –tilaisuudet:

28.8.2024 Muisti terveydeksi –hanke, Pohjanmaan Muistiluotsi
Tietoa syksyn muista sote-aamukahvit tilaisuuksista tulossa elokuussa. Otamme keskusteluteemoja mielellään vastaan tuija.kivioja(at)ovph.fi

Elämää x-sairauden/oireilun kanssa –infotilaisuudet

Webinaareissa ja lähitapahtumissa käsittelemme ajankohtaisia väestön sairauksiin ja/tai haasteellisiin elämäntilanteisiin liittyviä teemoja esim. ADHD, lukivaikeudet, hengitys- ja iho-oireet sekä heikentynyt näkö. Järjestämme tilaisuuksia säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä)

7.5.2024 Elämää long covidin kanssa –webinaari

Syksyn webinaarista lisätietoa myöhemmin. Otamme vastaan toiveita ja tarpeita aiheista: tuija.kivioja(at)ovph.fi

Kumppanuuspöytäkeskustelut

Kumppanuuspöytäkeskusteluilla edistämme järjestöyhteistyötä sekä yhteistä kehittämistä. Kumppanuuspöytäkeskustelujen tavoitteena on löytää hyvinvointialueen ja järjestöjen toiminnassa yhteisiä kokonaisuuksia, joissa järjestöt voivat täydentää hyvinvointialueen palveluja ja siten asiakkaalle on mahdollista tarjota yhteistyössä parempaa tukea.

Kumppanuuspöydät kokoontuvat toimialakohtaisesti 4-6 kertaa vuodessa hyvinvointialueen johtajien, järjestötoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Ensimmäiset pöydät ovat kokoontuneet tammikuussa 2024.

Keväällä 2024 käynnistyneet toimialakohtaiset kumppanuuspöydät:

Psykososiaaliset palvelut 10.1.2024, 15.3.2024, 31.5.2024 ja 22.8.2024

Kuntoutuspalvelut 11.1.2024, 28.3.2024 ja 12.9.2024

Koti- ja palveluasumisen palvelut 18.4.2024 ja 29.8.2024

Asiakas- ja resurssikeskus 8.5.2024, 11.9.2024 ja 13.11.2024

Järjestöt Pohjanmaan hyvinvointialueella –tapahtuma

Kerran vuodessa järjestämme yhteisen seminaaritapahtuman eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena on luoda dialogista vuoropuhelua järjestöjen, hyvinvointialueen johtajien ja päättäjien välille. Seminaarin teemat valitaan järjestöjen ja hyvinvointialueen tarpeiden perusteella.

Seuraava seminaari ja paneelikeskustelu järjestetään 21.10.2024 Vaasan keskussairaalan hallintotiloissa. Lisätietoa tulossa syksyn alussa.

Lisäksi järjestämme yhteistyössä järjestömessuja eri puolilla aluetta.

Ota yhteyttä järjestökoordinaattoriin ja kerro omia toiveitasi, tarpeitasi ja ideoitasi järjestöyhteistyön sote-aamukahveille, webinaareihin ja kumppanuuspöydille.

Tulevaisuustyö ja osallisuus

Tulevaisuuswebinaari järjestöille, yhdistyksille ja vapaaehtoisille.

Syksyllä 2024 järjestetään tulevaisuustyöpajoja kolmella paikkakunnalla: Vöyrin kunnassa, Kristiinankaupungissa ja Vaasassa.

Tulevaisuustyöhön ovat tervetulleita kaikki Pohjanmaalla toimivat järjestö- ja yhdistystoimijat ja vapaaehtoiset.

Lue lisää!

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY)

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) on alueellinen verkostojärjestö Pohjanmaalla. POHY toimii terveyttä- ja hyvinvointia edistävien järjestöjen tukena ja kokoaa yhteen yli 100 jäsenyhdistystä yhteisen sateenvarjon alle. Järjestökentän edunvalvonnan ja tiedottamisen lisäksi POHY mahdollistaa ja tukee alueen yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä – yhdessä luomme ja edistämme Pohjanmaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

POHY toimii tiiviissä yhteistyössä järjestöjen lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien, eri oppilaitosten ja yritysten sekä muiden sidosryhmien, kuten Pohjanmaan liiton kanssa.

Lue lisää POHY:n toiminnasta!

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta (Pohjanmaan Yhdistykset ry)

Pohjanmaan liiton alaisen järjestöneuvottelukunnan toimikausi on päättynyt 31.12.2023. Pohjanmaan Yhdistykset ry:n (POHY) väliaikainen SOTEPE-järjestöneuvottelukunta on aloittanut työnsä tammikuussa 2024. Pohjanmaan hyvinvointialueelta on edustukset järjestöneuvottelukunnassa.

Lue lisää

Pohjanmaan demokratiainnovaatioverkosto

Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu Pohjanmaan demokratiainnovaatio verkostoyhteistyöhön. Verkosto kokoaa yhteen alueen julkisen sektorin, kuten kuntien ja hyvinvointialueen työntekijöitä, korkeakouluja, järjestöjä sekä muita demokratiatyön parissa toimivia tahoja. Tämä yhteistyö pohjautuu aiemmin kehitettyyn Demokratiatalkoot -muutosohjelmaan. Lisätietoa löydät osoitteesta: https://www.obotnia.fi/fi/yhteistyo-ja-edunvalvonta/osallisuus/verkostotoiminta

Lue lisää muutosohjelmasta Sitran sivuilta.

Lähellä.fi

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjanmaalla toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydä yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

Lue lisää!

Tuija Kivioja
Järjestökoordinaattori
Jim Eriksson
Yhdyspinnat Ja Hyte-Päällikkö
Mari Plukka
Laatujohtaja
Erkki Penttinen
Sektorijohtaja

Kokemusosaaminen

Pohjanmaan hyvinvointialueella teemme alueellista yhteistyötä alueen järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kehittääksemme kokemusosaajatoimintaa. Haluamme hyödyntää kokemustietoa ja -osaamista kaikessa toiminnassamme ja palveluidemme kehittämisessä.

Kun yhdistämme kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tiedot, saamme jaettua asiantuntemusta. Kokemustieto täydentää ammatillista tietoa ja auttaa meitä ymmärtämään asiakkaitamme paremmin, jotta voimme kehittää palveluitamme entistä vaikuttavammiksi. Kokemustieto tuo asukkaiden näkökulman esille, lisää osallisuutta ja turvallisuutta.

Meidän kautta voit tilata kokemusosaajan ainoastaan Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköille ja hyvinvointialueen omiin hankkeisiin.

Kokemusosaaja

Kokemusosaaja on henkilö, jolla on omaa kokemusta sairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. Hän tietää, mikä auttaa toipumisessa ja pystyy jakamaan kokemuksensa objektiivisesti.

Kokemusosaaja on käynyt kokemusasiantuntijan ja/tai kokemustoimijan koulutuksen ja on saanut valmiuksia käyttää omaa kokemustaan työssään. Pohjanmaalla Vamia järjestää kokemusasiantuntijakoulutusta.

Lue lisää koulutuksesta 

Lisätietoa kokemustoimijakoulutuksesta

Kokemusosaajan tehtävät 

Kokemusosaajana voit toimia erilaisissa tehtävissä ja tietoasi ja osaamistasi hyödynnetään hyvinvointialueella yhteistyössä järjestöjen ja hankkeiden kanssa erilaisissa tapahtumissa ja työpajoissa. Kokemusosaajana voit osallistua tilaisuuksiin, luennoille ja työpajoihin mm. voit olla mukana kehittämistyöryhmissä, havainnoida ja arvioida palveluita, osallistua kokous- ja koulutustilaisuuksiin tai toimia ammattilaisen työparina. Toimiessasi kokemusosaajana sinulle tehdään toimeksiantoja varten määräaikainen sopimus, johon sisältyy vaitiolovelvollisuus ja sovitut tehtävät. Lisäksi sinulle maksetaan kokemuspalkkio ja mahdolliset matkakulut. Kokemusosaaminen on arvokas tapa osallistua ja vaikuttaa – olisitko kiinnostunut?

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan kokemusosaajana Pohjanmaan hyvinvointialueella ja sinulla on siihen tarvittava koulutus tai haluat saada lisätietoja kokemustoiminnasta, olethan yhteydessä järjestökoordinaattoriin sähköpostitse tai puhelimitse.