Siirry sisältöön

Kun kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen tiedot yhdistetään, syntyy jaettua asiantuntijuutta. Kokemustieto täydentää ammatillista tietoa ja lisää asiakasymmärrystä, jolloin palveluitamme voidaan kehittää vaikuttavammiksi. Kokemustieto tekee asukkaan näkökulman näkyväksi ja lisää näin osallisuutta ja turvallisuutta.

Kokemusosaaja

Kokemusosaaja (kokemustoimija tai kokemusasiantuntija) on koulutettu henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta, vammasta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta sekä selviämisestä haasteellisesta elämäntilanteesta.

Kokemus voi olla myös läheisen tai omaisen näkökulmasta. Kokemusosaaja tietää, mikä on auttanut ja vaikuttanut toipumiseen, ja hän pystyy heijastamaan omia kokemuksiaan objektiivisesti.

Kaikki kokemusosaajamme on koulutettu. Koulutus antaa valmiuksia käyttää omaa kokemusta työvälineenä. Kokemusasiantuntijakoulutusta järjestää Pohjanmaalla Vamia.

Lue lisää koulutuksesta.

Kokemusosaajan tehtävät

Kokemusosaaja voi toimia koulutuksensa ja henkilökohtaisten valmiuksiensa mukaan hyvin erilaisissa ja vaativuustasoltaan eri tasoisissa tehtävissä.

Hyvinvointialueella kokemusosaajien tietoa ja osaamista on hyödynnetty yhteistyössä järjestöjen ja hankkeiden kanssa muun muassa Elämää x-sairauden/x-oireilun kanssa –tilaisuuksissa, Nuorten hyvinvointiluennoilla sekä erilaisissa työpajoissa.

Kokemusosaajan voi tilata ainoastaan Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Kokemusosaajan voi tilata ainoastaan Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköille ja hyvinvointialueen omiin hankkeisiin, esimerkiksi kehittämistyöryhmiin, palveluiden havainnointiin, testaukseen ja arviointiin, henkilökunnan kokous- ja koulutustilaisuuksiin, kokemusvastaanotolle tai ammattilaisen työpariksi.

Järjestökoordinaattori koordinoi hyvinvointialueen kokemustoimintaa, ylläpitää hyvinvointialueen kokemusosaajarekisteriä ja haastattelee kokemusosaajana toimimisesta kiinnostuneet henkilöt.

Toimeksiantoja varten kokemusosaajalle tehdään määräaikainen sopimus, jossa kokemusosaaja sitoutuu muun muassa vaitiolovelvollisuuteen ja sovittuihin tehtäviin. Kokemusosaajalle maksetaan kokemuspalkkio sekä matkakulut.

Kokemusosaaminen on arvokas tapa osallistua ja vaikuttaa – kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit kokemusosaajana toimimisesta Pohjanmaan hyvinvointialueella tai haluat lisätietoja kokemustoiminnasta, niin ota yhteys järjestökoordinaattoriin sähköpostitse tai puhelimitse.

Lähellä.fi

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjanmaalla toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydä yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

Lue lisää: www.lahella.fi