Siirry sisältöön
Yleinen

Palliatiivista kotisairaanhoitoa tarjotaan koko Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjanmaan kotisairaalaan on tullut lisää palliatiiviseen hoitoon erikoistuneita sairaanhoitajia. Nyt palliatiivista kotisairaalahoitoa voidaan tarjota lähes koko Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kristiinankaupungissa palliatiivisen hoidon toteutuksesta vastaa Pihlajalinna.

Palliatiivinen hoito on parantumatonta ja etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on vähentää potilaan kärsimystä ja ylläpitää mahdollisimman hyvää elämänlaatua.

– Keskityn työssäni pääasiassa potilaiden kipujen lievitykseen. Työhöni sisältyy paljon psykososiaalista tukemista kotikäyntien ja puhelinyhteydenottojen kautta, mutta myös hoidollisia toimenpiteitä potilaan kotona. Myös potilaan omaisten tukeminen on tärkeä osa työtäni. Tiimityöskentely perusterveydenhuollon ja palliatiivisen keskuksen välillä on hyvin keskeistä, kuvailee palliatiivinen hoitaja Pernilla Vikström.

Palliatiivinen hoitotiimi huolehtii myös kipulääkepumpuista ja toteuttavat kotona muun muassa verensiirtoja. Palliatiivisessa hoidossa on eniten iäkkäitä potilaita, mutta myös nuoria ja perheellisiä.

Potilaita hoidetaan kotona jopa kuolemaan saakka

Palliatiivisen hoidon kehittymisen johdosta potilaiden hoitoon pyritään osallistumaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sairauden on todettu olevan parantumaton. Hoitoa jatketaan kotona mahdollisimman pitkään, jopa potilaan kuolemaan saakka.

Palliatiivinen sairaanhoitaja työskentelee kotisairaalassa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin virka-aikana. Kotisairaalan muu henkilökunta osallistuu palliatiivisten potilaiden hoitoon muina aikoina. Vaasassa, Laihialla ja Mustasaaressa kotisairaala toimii 24/7 ja muilla alueilla klo 7-22.

­– Vöyrillä, Oravaisissa ja Maksamaalla toimintaa laajennettiin helmikuussa 2024 niin, että kotisairaala toimii joka päivä klo 7-22. Tämä oli merkittävä askel potilaiden parempaan hoitoon, sillä nyt sairaanhoitajat työskentelevät myös iltaisin ja viikonloppuisin. Aikaisemmin työskentelin yksin arkipäivisin. Lisäksi tietoisuus ja ymmärrys palliatiivisesta hoidosta on lisääntynyt sekä hoitohenkilöstön että potilaiden keskuudessa, vahvistaa Vikström.

Ennakoiva hoitosuunnitelma keskittyy potilaan toiveisiin ja elämänlaatuun

Jokaiselle potilaalle tehdään ennakoiva hoitosuunnitelma hoitavan tahon, potilaan ja omaisten välillä. Suunnitelmassa arvioidaan, mistä tutkimuksista ja toimenpiteistä voi olla hyötyä hoidon eri vaiheissa. Lisäksi kartoitetaan potilaan voimavaroja kotona pärjäämisessä sekä mahdollista tukipaikkaa, johon potilas voi siirtyä nopeasti tilanteen muuttuessa.

– Suunnitelmassa kuvataan, miten parhaiten hoidamme potilasta ja tuemme hänen omaisiaan oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla elämän loppuvaiheessa. Huomioimme ja kunnioitamme heidän toiveitaan ja kohdennamme resurssit oikein. Vaalimme potilaan elämänlaatua ja keskitymme siihen, mistä hän hyötyy eniten, selventää yleislääketieteeseen ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri Riia Rauhala.

Palliatiivista hoitoa kehitetään aktiivisesti koko ajan

Palliatiivisen hoidon kehitystyön pohjana ovat vuoden 2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n palliatiivisen hoidon laatusuositukset. Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena onkin kehittää:

  1. erityistason palliatiivista hoitoa, johon kuuluvat palliatiivinen keskus, Pohjanmaan kotisairaala sekä palliatiivinen osasto eli yleislääketieteen osasto 3
  2. perustason saattohoitoyksiköitä, jotka toimivat alueellisina osaamiskeskuksina sekä kotisairaaloiden tukiosastoina Pietarsaaressa ja Närpiössä
  3. osaamista kaikissa hoitoyksiköissä, joissa hoidetaan kuolevia ihmisiä.

Pohjanmaan kotisairaala sijaitsee nykyään samassa kerroksessa erikoissairaanhoidon palliatiivisen keskuksen kanssa Vaasan keskussairaalan S-rakennuksessa, ja siksi yhteistyö sujuu erittäin hyvin.  

Palliatiivisessa keskuksessa työskentelee kaksi palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistunutta lääkäriä, kliininen asiantuntijahoitaja, osa-aikainen sairaanhoitaja sekä sairaanhoitaja, joka tarjoaa psykososiaalista tukea.

Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat myös sairaalafarmaseutti, kuntoutusohjaaja, sairaalapapit, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja ja psykoterapeutti sekä sairaalan muut erityistyöntekijät. Palliatiivisessa keskuksessa hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi ALS-tautia tai muita vakavia neurologisia sairauksia sekä vaikeaa elinten vajaatoimintaa sairastavia potilaita.

Palliatiivisen keskuksen osastonylilääkäri Heidi Bengts pitää lähivastaanottoa erityistason palliatiivisille potilaille noin kerran kuukaudessa sekä Pietarsaaressa että Närpiössä.

Yleislääketieteen osasto 3 Vaasan keskussairaalassa on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Se tarjoaa koko hyvinvointialueelle erityistason palliatiivisen hoidon palveluita.

Palliatiivinen keskus järjestää palliatiivisen hoidon koulutuksia koko hyvinvointialueen henkilöstölle. Viimeisen parin vuoden aikana on erityisesti panostettu henkilöstön kouluttamiseen palveluasumisyksiköissä, kotihoidossa ja muissa perustason yksiköissä, joissa hoidetaan kuolevia. Henkilöstöä myös kannustetaan suorittamaan THL:n saattohoitopassi eli saattohoidon verkkokoulutus.