Siirry sisältöön

Asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjaus sisältää monen tasoista toimintaa. Toimintaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä ensivaiheen ohjausta, neuvontaa ja viestintää. Asiakas saa ennakoivasti tietoa tarjolla olevista palveluvaihtoehdoista ja oman hyvinvoinnin tukemisen ratkaisuista. Asiakas- ja palveluohjaus pitää sisällään matalan kynnyksen ohjauksen, informaation ja neuvonnan sekä palvelun- ja hoidon tarpeen arvioinnin. Neuvonta ja ohjaus voi keveimmillään puhelinneuvontaa tai muuta neuvontaa, mikä ei edellyttää asiakkaan tunnistautumista. Tunnistautuneelle asiakkaalle voidaan kuitenkin antaa yksilöllisempää ohjausta.

Asiakas- ja palveluohjaus

SAS-toimisto (Selvitä-Arvioi-Sijoita) on informaatio- ja palvelupiste, josta välitetään lyhyt- ja pitkäaikaiset hoitopaikat.

Kartoitustiimi Vaasassa ja Helmi-tiimi Pietarsaaressa tarjoaa yhdistettyä palvelua uusille asiakkaille kotihoidossa.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät käynnit, 77 vuotiaiden terveystapaamiset sekä yleistä neuvontaa ja ohjausta.

Vaasan keskussairaalassa voit varata palveluneuvojan avuksesi arkisin klo 07.00–15.00. Palveluneuvojan puhelinnumero on 06 213 1315.

Sairaalamme kaksikielisyys tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi ensikontaktista hoidon päättymiseen saakka.

Potilaskuljettajat kuljettavat kaikki sairaalassa (osastolla) olevat potilaat tarvittaviin tutkimuksiin ja takaisin omalle osastolle. Potilaskuljettajat työskentelevät arkisin klo 7–16.

Autamme yhteistyöyksiköitämme asiakkaiden saavutettavuudessa puhelinliikenteessä. Pyrimme vastaamaan niihin ylivuotopuheluihin, joihin yksiköt eivät itse ruuhkatilanteissa ehdi.

Toiminta on osaa asiakas ja resurssikeskuksen toimialaa, josta vastaa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä.