Siirry sisältöön

Pelastuslain 27 § mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimen valvontatehtävästä. Lain 78 §:n mukaan pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan pelastuslain 2 luvun mukaisten jokaiselle asetettujen velvollisuuksien, sekä 3 luvun mukaisten toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettujen velvoitteiden, noudattamista. Valvontatoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä. Määrittelyssä otetaan huomioon pelastustoimen alueen erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueella esiintyvät riskit.

Pelastuslaitos suunnittelee valvontasuunnitelmassaan (pelastuslaki 79§) valvontavelvoitteen toteuttamisen pelastusalueellaan. Valvontasuunnitelman tavoitteena on täyttää pelastuslain edellytykset suunnitelmalliselle ja riskiperusteiselle valvonnalle.

Palotarkastuksessa valvotaan, että:

  • rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset
  • kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun
  • rakennus ympäristöineen on paloturvallisuutta ajatellen vähintään rakennusluvan ja kunnan pelastusviranomaisen kohteelle antamien määräysten mukaisessa kunnossa
  • säädöksissä vaadittujen tai viranomaisien määräämien automaattisten sammutus- ja paloilmoitinlaitteistojen sekä muiden turvallisuutta edistävien laitteiden ja laitteistojen kunnossapito ja tarkastukset on tehty vaatimuksien mukaisesti.

Palotarkastuksia saa suorittaa alueen pelastusviranomainen. Palotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Pelastuslaitos toivoo palautetta toiminnastaan. Tämän linkin kautta voitte antaa asiakaspalautetta yritys-ja laitoskohteiden valvontatehtävästä.