Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelut

Ikääntyneiden asumispalvelut on tarkoitettu sinulle, joka et enää pärjää omassa kodissasi, vaikka saisit laajasti tukipalveluja ja kotihoitoa.

Omaishoidontuella tuetaan vammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä iäkkäiden henkilöiden kotona asumista.

Päivätoiminnassamme järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

SAS-toimisto (Selvitä-Arvioi-Sijoita) on informaatio- ja palvelupiste, josta välitetään lyhyt- ja pitkäaikaiset hoitopaikat.

Kartoitustiimi Vaasassa ja Helmi-tiimi Pietarsaaressa tarjoaa yhdistettyä palvelua uusille asiakkaille kotihoidossa.