Siirry sisältöön

Työikäisten palvelut

Toimeentulotuki on lakisääteinen oikeus, mutta toimeentulotuki on myös viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo silloin, kun palkka, työttömyys-, eläke- tai sairausturva taikka muut tulot eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilölle, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettaminen rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on siis toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Sosiaalisen luoton tarkoitus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille / perheille, joilla ei …

Mietityttääkö oma taloustilanne? Hyvinvointialueen talousneuvola tarjoaa neuvoja ja tukea taloudellisiin kysymyksiin matalalla kynnyksellä ja ilman kustannusta.