Siirry sisältöön

Työikäisten palvelut

Toimeentulotuki on lakisääteinen oikeus, mutta toimeentulotuki on myös viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo silloin, kun palkka, työttömyys-, eläke- tai sairausturva taikka muut tulot eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.
Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (laki toimeentulotuesta 2. §).

Kela myöntää perustoimeentulotuen.

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilölle, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettaminen rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on siis toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Mietityttääkö oma taloustilanne? Hyvinvointialueen talousneuvola tarjoaa neuvoja ja tukea taloudellisiin kysymyksiin matalalla kynnyksellä ja ilman kustannusta.