Siirry sisältöön

Vammaispalvelut

Tutustu alta vammaispalvelun asumisyksiköihin.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Kuljetuspalvelu on palvelumuoto henkilölle, joka ei voi käyttää joukkoliikennevälineitä pitkäaikaisen vammansa tai sairautensa vuoksi.

Sopeutumisvalmennus Vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen voidaan myöntää sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennus on neuvontaa, ohjausta ja valmennusta. …