Siirry sisältöön

Tutustu alta vammaispalvelun asumisyksiköihin.

Keva Koti on suomenkielisten kehitysvammaisten ryhmäasuntola Pietarsaaressa, jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden.

Keva Kodissa on 7 paikkaa. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, joka on itse kalustettu, sekä oma kylpyhuone. Yhteisiä tiloja ovat keittiö ja olohuone sekä ”valkoinen huone”. Valkoinen huone on asukkaiden suuressa suosiossa ja on ahkerassa käytössä.

Keva Kodin toiminnan tavoitteena on ohjata ja tukea asukkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, sekä kehittää tai ylläpitää asukkaiden omatoimisuutta ja elämänhallintaa yksilöllisesti kaikissa jokapäiväisissä arkiaskareissa.

Asukkaat saavat ohjausta ja apua kodin sekä itsensä huolehtimisessa, lähiympäristössä asioimisessa, rahan käytössä, liikkumisessa sekä sosiaalisissa taidoissa ja yhteiskunnassa toimimisessa.

Keva Koti toimii monipuolisesti ja osallistuu yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Retkiä ja lyhyitä matkoja tehdään vuosittain sekä lähiympäristöön että myös kauemmaksi.

Keva Kodin tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin olla koti jokaiselle asukkaalle siten, että asukas voi kokea itsensä merkitykselliseksi ja hyväksytyksi sekä asuminen koetaan turvalliseksi.

Yhteystiedot

Asumisyksikön esihenkilö
Mona Skuthälla
mona.skuthalla@ovph.fi
050 350 1345

Toiminta on kaksikielistä ja tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia toimintahäiriöitä, lievä kehitysvamma tai alentunut fyysinen toimintakyky. Henkilökuntaan kuuluu sosionomeja sekä lähihoitajia.

Omat asunnot, tukea henkilökunnalta

Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan henkilökunnan toimiston läheisyydessä tai Pietarsaaressa, Pedersöressä, Uudessakaarlepyyssä tai Luodossa. Henkilökunta tarjoaa ohjausta ja tukea asiakkaan tarpeen mukaisesti esim. tekemällä toimintaohjelman, sosiaalisen elämän opettelussa, sekä erilaisten kodinhoitoon liittyvien aktiviteettien harjoittelussa kuten ostosten tekeminen, ruoanlaitto ja kodin puhtaanapito.

Jokainen asiakas saa oman ohjaajan, jolla on asiakkaasta päävastuu, mutta koko henkilökunta on käytettävissä.

Tavoitteet

Tavoitteena on että asiakas selviää arjestaan mahdollisimman itsenäisesti henkilökunnan ohjauksella ja tuella. Haet Stella asumistuen palvelua sosiaalityöntekijältä.

Yhteystiedot

Stella tuettu asuminen
Radiotie 15 B 10
Pl 111, 68601 Pietarsaari
040 805 1752

Frank Fellman
Sosiaaliohjaaja
Stella tuettu asuminen
frank.fellman@ovph.fi
040 805 1743

Anne Nyberg
Ohjaaja, tiimivastaava
Vammaishuolto
Työtoiminta
anne.nyberg@ovph.fi
040 805 1733

Grönkullan asuntola sijaitsee Uudessakaarlepyyssä ja on asumisyksikkö kehitysvammaisille henkilöille.

Grönkulla on pieni, viihtyisä, viiden asiakaspaikan asuntola. Kaikilla asiakkailla on omat huoneet, mutta muut tilat, kuten keittiö ja olohuone, ovat yhteisiä.

Henkilöstö on paikalla tukemassa ja auttamassa arkipäivän toimissa, jotta asiakkaat voivat elää mahdollisimman itsenäisesti.

Ohjaus ja hoiva suunnitellaan asiakkaan tarpeiden, edellytysten ja toiveiden mukaan. Henkilökunta panostaa asiakkaiden osallisuuteen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ja tekee työtä asiakkaan kanssa eikä hänen puolestaan. Asiakkaat ja henkilökunta suorittavat yhdessä kaikenlaisia arkipäivän kotiaskareita, kuten ruoanlaittoa, astianpesua, vaatehuoltoa ja viikko-ostoksia.

Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat kantaa vastuuta itse, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa arkipäivään ja että heillä on mielekäs vapaa-aika. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin kursseihin ja tapahtumiin. Teemme myös vuosittain jonkin matkan tai retken yhdessä, milloin pidemmän, milloin lyhemmän.

Yhteystiedot

Pankkikatu 37, 66900 Uusikaarlepyy
040 805 1968

Hedbo asumisyksikkö joka sijaitsee Pedersören kunnassa. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2019.

Tavoitteena on tukea kehitysvammaisten ja vammaisten asumista asumisentuen turvin omassa kodissa, joka on Hedbossa tai muualla yhteistoiminta-alueen kunnissa.

Tarjoamme myös omaishoitajille lomituspalvelua ja sitä varten meillä on 2 huoneistoa.

Hedbossa on 15 asuntoa, joista osa tulee myöhemmin olemaan tehostettua palveluasumista varten.

Asunnot

Asunnot ovat yksiöitä (35-37 neliötä) joissa on oma keittiö ja kylpyhuone. Yhteisiä tiloja ovat ruokasali, joka on sisustettu myös yhdessäoloa varten, sekä saunaosasto.

Hedbo on rakennettu vuonna 2006 ja sen suunnittelussa on huomioitu erityisesti henkilöt, joilla on alentunut fyysinen toimintakyky.

Toiminta

Henkilökuntaan kuuluu sosionomeja ja lähihoitajia, jotka työskentelevät kuntouttavan työotteen periaatteella.

Tavoitteena on, että asukas voi henkilökunnan tuen ja ohjauksen avulla toimia mahdollisimman itsenäisesti arjessa. Ohjausta ja apua annetaan kodin kunnossapitoon sekä itsensä huolehtimisessa, lähiympäristössä asioimisessa, rahan käytössä, liikkumisessa sekä sosiaalisten taitojen opettelussa ja yhteiskunnassa toimimisessa. Koko henkilökunta osallistuu kaikkeen ohjaukseen ja tukemiseen.

Yhteystiedot

Hedbo asumisyksikkö
Jerikontie 1, 68600 Pietarsaari

Asumisesihenkilö
044 403 8562

Sosiaaliohjaaja
044 403 8563

Kivikoto järjestää tehostettua asumispalvelua sekä tilapäishoitoa kehitysvammaisille henkilöille Vaasan Melaniemessä. Asumisyksikkö on yksitasoinen rakennus, joka on jaettu kolmeen erilliseen soluun. Sijainti on luonnon ja hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä.

Vakituisten asukkaiden käytössä on kaksi solua. Molemmissa soluissa asuu viisi vakituista asukasta. Kummassakin solussa on myös yksi huone tilapäishoidossa käyville aikuisille kehitysvammaisille asiakkaille.

Kolmas soluista on tarkoitettu alaikäisille tilapäishoidon asiakkaille. Tilapäishoidon soluun on erillinen sisäänkäynti ja käytössä on myös aidattu leikkipiha. Solussa on paikkoja viidelle lapselle kerrallaan. Tilapäishoitoa järjestetään kehitysvammaisille henkilöille omaishoitajien lakisääteisten lomien aikana ja/tai perheiden tukitoimina.

Toiminta-ajatuksena on tarjota kehitysvammaisille mahdollisuus viettää täysipainoista elämää ja antaa asukkaille yksilöllistä tukea, ohjausta ja hoitoa. Tavoitteenamme on lisätä henkilöiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sekä edistää ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi annamme perheelle mahdollisuuden lepäämiseen lasten tilapäishoidon aikana.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja, sosiaaliohjaaja ja 16 hoitajaa. Henkilökunta työskentelee kolmivuorotyössä.

Kivikodon facebook sivut löytyvät osoitteesta: https://www.facebook.com/kivikoto/

Yhteystiedot

Tehokatu 8, 65320 Vaasa

Kultapiha sijaitsee pienkerrostalossa Kotirannalla ja siihen kuuluu ryhmäkoti ja erillisiä tukiasuntoja, jotka sijaitsevat samassa pihapiirissä. Kultapihassa on sekä tehostettua että tuettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Asukaspaikkoja on yhteensä 11.

Henkilökuntaan kuuluu hoitajia ja sosiaaliohjaajia jotka työskentelevät kolmivuorotyössä.

Kultapihan toiminta-ajatuksena on tukea asukkaita tasa-arvoiseen elämään monipuolisten ja yksilöllisten palveluiden avulla. Päämääränä on turvallinen, yksilöllinen ja mahdollisimman omatoiminen asuminen. Henkilökunta ohjaa ja opastaa asukkaita mahdollisimman yksilöllisesti ottaen huomioon jokaisen asukkaan erityistarpeet.

Yhteystiedot

Johtava ohjaaja 040 559 5353
Sosiaaliohjaaja 040 559 8731
Asuntola 040 552 1955
Tukiasukastyöntekijä 040 865 2636

Mäkihovin asuntola on yhteensä 22-paikkainen kehitysvammaisten tehostetun ja tuetun palveluasumisen yksikkö. Asuntola sijaitsee v. 2009 rakennetussa uudisrakennuksessa Mäkikaivon alueella Hietalahdessa, kävelymatkan päässä keskustan palveluista.

Henkilökuntaan kuuluu sosiaaliohjaajia ja hoitajia. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa.

A-solussa asuu 6 eriasteisesti autistista asukasta, jotka tarvitsevat strukturoitua henkilökunnan ohjausta ja tukea ympäri vuorokauden. Työntekijöitä A-solussa työskentelee samanaikaisesti kaksi kerrallaan.

O-solussa asuu 8 asukasta, joiden arjen tukena ja apuna ympärivuorokautisesti on yksi hoitaja kerrallaan.

Mäkihovin 2. kerroksessa sijaitsee 8 erillistä tukiasuntoa, joissa asuu eri tavoin tukea tarvitsevia nuoria aikuisia kehitysvammaisia.

Tavoitteenamme on tukea asukkaiden omatoimisuutta sekä kykyä yksilölliseen asumiseen. Yksilöllisen tuen, ohjauksen ja kannustuksen avulla mahdollistamme asukkaiden hyvän elämänlaadun.

Yhteystiedot

Johtava ohjaaja 040 757 3500
O-solu & tukiasuminen 040 086 4541
A-solu 040 590 2238

Verkkokoto on kehitysvammaisten tehostetun ja tuetun palveluasumisen yksikkö, joka koostuu ryhmäkodista ja tukiasunnoista ruotsinkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on seitsemän asukaspaikkaa, joista neljä paikkaa on ryhmäasumisessa ja kolme paikkaa tuettua asumista omissa erillisissä asunnoissa. Verkkokoto sijaitsee Kotirannalla.

Toiminta-ajatuksena on toiminnallisen ja merkityksellisen arjen ylläpitäminen asukkaille. Jokainen asukas huomioidaan yksilönä itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asukkaita ohjataan yksilöllisesti omatoimisuuteen ja mahdollisimman itsenäiseen elämään. Harrastukset, matkat, retket, yhteydet omaisiin ja ystäviin värittävät ja virkistävät elämää.

Henkilökuntaan kuuluu kuusi hoitajaa ja yhteinen johtava ohjaaja Puistokodin kanssa. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa.

Yhteystiedot

Verkkokodon johtava ohjaaja 040 588 5896
Verkkokoto 040 648 7052

Puistokoti sijaitsee lähellä Vaasan keskustaa. Koti muodostuu ryhmäasuntolasta ja tukiasunnoista ruotsinkielisille ja suomenkielisille kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on 14 asukaspaikkaa, joista kahdeksan paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista erillisissä asunnoissa.

Jokainen asukas huomioidaan yksilönä ja hän saa tarvitsemansa tuen, avun, ja ohjauksen omien tarpeidensa pohjalta. Asukkaita ohjataan ja tuetaan omatoimisuuteen niin kodin askareissa, kuin kodin ulkopuolella tapahtuvissa toiminnoissa/tehtävissä kunkin asukkaan omat voimavarat ja persoonallisuus huomioiden. Asukkaat osallistuvat myös erilaisiin harrastuspiireihin – kukin omien mieltymystensä mukaan. Myös matkat, retket, yhteydet omaisiin ja ystäviin värittävät ja virkistävät elämää. Puistokodin kolme tärkeintä arvoa on ihmisarvon kunnioitus, turvallisuus ja ammattitaito.

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja ja seitsemän hoitajaa. Kodissa työskennellään ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Johtava ohjaaja 040 588 5896

Puistokoti 06 325 2603
Pitkänlahdenkatu 31-33 E, 65100 VAASA

Purohovi tuottaa sekä tehostettua että tuettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Yksikössä on 15 asukaspaikkaa, joista 11 paikkaa on ryhmäasumisen puolella ja neljä paikkaa on tuettua asumista omissa erillisissä asunnoissa.  

Purohovi on suunniteltu varta vasten käyttöömme. Tilat ovat esteettömät ja toimimme yhdessä tasossa. Sijainti on rauhallisella asuinalueella ja läheltä löytyy hyviä ulkoilumahdollisuuksia, kauppoja, terveyskeskus ja apteekki. Oma piha kesäkeittiöineen, marjapensaineen ja omenapuineen tuo kodikkuutta pihapiiriin. 

Toiminta-ajatuksena on tukea asukkaita tasa-arvoiseen elämään itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Monipuolisten ja yksilöllisten palvelujen avulla ohjaamme asukkaita mahdollisimman itsenäiseen asumiseen ja aktiiviseen arkeen. Turvaamme ja edistämme heidän mahdollisuuttaan osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan. 

Purohovin arkeen kuuluu normaalit kodin askareet ja yhdessäolo. Myös harrastukset, matkat ja yhteydet läheisiin ja tuttaviin sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ovat osa elämää. Olemme koti, jossa vietetään normaalia ja turvallista arkea kaikkine iloineen ja murheineen.  

Henkilökuntaan kuuluu johtava ohjaaja sekä 11 hoitajaa. Purohovissa työskennellään kolmivuorotyössä.  

Purohovilla on sivut facebookissa:

https://www.facebook.com/purohovi/ että instagramissa https://www.instagram.com/purohovi_/ 

Yhteystiedot

Johtava ohjaaja Katja Suoste p. 040 764 7838
katja.suoste@ovph.fi

Asumisyksikkö p. 040 738 2560
Lystitie 2-4, 65300 Vaasa