Siirry sisältöön

Osasto on 17-paikkainen. Osastollamme hoidetaan geriatrisia potilaita, jotka eivät äkillisen syyn vuoksi pärjää kotona. Syynä voi olla esimerkiksi yleistilanlasku, infektio tai sekavuus.

Potilaat ohjautuvat osastolle koordinoivan hoitan toimesta.

Potilaat tulevat päivystyksen kautta tai keskussairaalan muilta osastoilta. Osastolla annetaan oireenmukaista hoitoa potilaan hoitosuunnitelman mukaan. Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on noin kymmenen päivää.

Kun sairaus ei enää vaadi sairaalahoitoa, panostamme ennakoivaan ja turvalliseen kotiuttamiseen. Potilaan kotona selviytymistä tuetaan suunnittelemalla tarpeelliset avut kotiin yhteistyössä omaisten ja kotihoidon edustajien kanssa.

Osastollamme työskentelee säännöllisesti lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, laitoshuoltajia ja osastosihteeri. Tarvittaessa saamme fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja sosiaalityöntekijän palveluita. Konsultoimme myös muita erityistyöntekijöitä, mikäli siihen on tarvetta.

Yhteystiedot

Kanslia 06 213 2841 / 040 193 6676

Osastonhoitaja Kirsi Haavisto

Osoite

H-talo, kerros 5, huoneet 500 – 512

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

Vierailuaika

Osaston vierailuaika klo 13.00 – 19.00. Muut ajat sopimuksen mukaan.