Siirry sisältöön

Erityisgeriatrian osastolla hoidetaan yleislääketieteen potilaita, joiden erikoisala on geriatria. Erityisgeriatrian osasto on 18-paikkainen. Osastollamme hoidetaan geriatrisia potilaita, jotka eivät äkillisen syyn vuoksi pärjää kotona. Syynä voi olla esimerkiksi yleistilanlasku, infektio tai sekavuus.

Potilaat tulevat päivystyksen kautta tai keskussairaalan muilta osastoilta. Osastolla annetaan oireenmukaista hoitoa potilaan hoitosuunnitelman mukaan. Keskimääräinen hoitoaika osastollamme on noin kymmenen päivää.

Kun sairaus ei enää vaadi sairaalahoitoa, panostamme ennakoivaan ja turvalliseen kotiuttamiseen. Potilaan kotona selviytymistä tuetaan suunnittelemalla tarpeelliset avut kotiin yhteistyössä omaisten ja kotihoidon edustajien kanssa.

Osastollamme työskentelee säännöllisesti lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, laitoshuoltajia ja osastosihteeri. Tarvittaessa saamme fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja sosiaalityöntekijän palveluita. Konsultoimme myös muita erityistyöntekijöitä, mikäli siihen on tarvetta.

Potilaat ohjautuvat osastolle koordinoivan hoitajan toimesta päivystyksestä tai muilta osastoilta.

Yhteystiedot

Kanslia 06 213 2841 / 040 193 6676

Osastosihteeri Tiina Tuori 040 578 4311

Osastonhoitaja Kirsi Haavisto 044 323 2215

Osoite

H-talo, kerros 5, huoneet 500 – 512

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

Vierailuaika

Osaston vierailuaika klo 13 – 19. Muut ajat sopimuksen mukaan.