Siirry sisältöön

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa tavoitteena on luoda toimintamalli kotona asumista tukeville tarkoituksenmukaisille teknologisille ratkaisuille, edistää henkilöstöresurssien saatavuutta vahvistamalla kotihoidon ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä kehittää kotihoidon laatua määrittelemällä yksikkökohtaiset laatutavoitteet.   

Hanke toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.  

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023 

Hankkeen tila: Aktiivinen 

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hankkeen rahoitus: 1 140 000 euro (1.1.2022-31.12.2023) 

Avainsanat: kotihoito, kotona asuminen, tukea iäkkäille, SIB-malli, hyvinvointiteknologia, tietojohtaminen, asiakasosallisuus 

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö André Åkerholm 
andre.akerholm@ovph.fi