Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialue edistää yhteistyössä alueen kuntien ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä, tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvointialueella edistetään ja kehitetään järjestöyhteistyötä monin eri tavoin, muun muassa hankkeiden kautta. Tavoitteena on syventää hyvinvointialueen ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä löytää yhteistyölle myös uusia toimintatapoja.

Järjestöyhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistä tietoa järjestötoiminnan mahdollisuuksista alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

Lue lisää hankkeiden roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä!

Vuoden 2023 järjestöavustusten käytön raportointi

Avustusta saaneiden järjestöjen tulee raportoida vuoden 2023 toiminta- ja kumppanuusavustusten 13.2.2024 mennessä. Uusia 2024 järjestöavustuksia ei voida maksaa ennen kuin edellisen vuoden avustuksen käytöstä on saatu selvitysraportti. Selvitysraportti tehdään alla olevalla lomakkeella.

Linkki raportointilomakkeeseen

Järjestöavustukset

Pohjanmaan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää Pohjanmaan hyvinvointialueella sijaitsevissa kunnissa asuvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta.

Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset.

Vuoden 2024 toiminta-avustusten ja kumppanuusavustusten hakuaika on 1.11.-30.11.2023.

Linkki Toiminta-avustusten ja kumppanuusavustusten hakulomakkeeseen

Kumppanuusavustusten ennakkoilmoitukset

Ennakkoilmoitusten jättö kumppanuusavustuksen hakemisesta vuodelle 2024 on päättynyt.

Yhdistykset ja järjestöt ovat voineet jättää eri rahoittajille hakemuksia vuodelle 2024 uusiin hankkeisiinsa ja kehittämishankkeisiinsa sekä jatkohakemuksia aiemmin myönnettyihin hankerahoituksiin.

Ennakkoilmoituksen tavoitteena on, että hyvinvointialue pystyy suunnittelemaan kumppanuusavustuksiin esitettävän määrärahan määrää vuoden 2024 talousarvioon. Tavoitteena on myös varmistaa, että hankeaikeet ovat hyvinvointialueen toiminnan näkökulmasta sen strategiaa ja tavoitteita tukevaa. Vuodelle 2024 suunniteltujen kumppanuushankkeiden tueksi myönnettävien avustuksien jaossa painotetaan hyvinvointialueen strategisia lähtökohtia ja niitä tarpeita, joita hyvinvointialueella nousee esille.

Ennakkoilmoituksen voivat tehdä Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivat rekisteröidyt, yleishyödylliset, sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta tai osallisuutta edistävät järjestöt ja yhdistykset. Yhdistykset ja järjestöt ilmoittavat, haetaanko vuodelle 2024 tukea omavastuuosuuteen ja yhteistyökumppanuutta.

Ennakkoilmoituksen perusteella ei vielä myönnetä avustusta, vaan ilmoituksen tekevän yhdistyksen tai järjestön on tehtävä erikseen varsinainen kumppanuusavustushakemus, kun avustukset vuodelle 2024 julistetaan haettavaksi (1.11.-30.11.23). Kumppanuusavustusta on mahdollista hakea myös ilman ennakkoilmoituksen jättämistä.

Kerta-avustukset

Kerta-avustuksissa on jatkuva hakuaika:

Linkki kerta-avustusten hakulomakkeseen

Tiedustelut ja kysymykset:  

Sektorijohtaja Erkki Penttinen
Laatujohtaja Mari Plukka
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja, yhdyspinnat Jim Eriksson
Järjestökoordinaattori Tuija Kivioja

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta (Pohjanmaan liitto)

Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen nimeämä Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta (2022–2023) toimii järjestöjen alueellisena yhteistyötoimielimenä. Järjestö- ja yhdistysjäsenten lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty myös edustajat Pohjanmaan liiton maakuntahallituksesta, Pohjanmaan liitosta, valtion aluehallinnosta, Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY)

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) on alueellinen verkostojärjestö Pohjanmaalla. POHY toimii terveyttä- ja hyvinvointia edistävien järjestöjen tukena ja kokoaa yhteen yli 100 jäsenyhdistystä yhteisen sateenvarjon alle. Järjestökentän edunvalvonnan ja tiedottamisen lisäksi POHY mahdollistaa ja tukee alueen yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä – yhdessä luomme ja edistämme Pohjanmaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

POHY toimii tiiviissä yhteistyössä järjestöjen lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien, eri oppilaitosten ja yritysten sekä muiden sidosryhmien, kuten Pohjanmaan liiton kanssa.

Lue lisää POHY:n toiminnasta!

Kehitämme yhdessä Pohjanmaan osallisuuden rakenteita

Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Pohjanmaan Yhdistykset – Team Ostrobothnia – on yksi kuudesta tiimistä, jotka valittiin Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan kehittämään ja kokeilemaan uusia kunnallisia vaikuttamisen tapoja. Hakuun osallistui yhteensä 21 tiimiä.

Lue lisää muutosohjelmasta Sitran sivuilta.

Yhteistoimintaa yhdistyskentällä

Virtuaaliset SOTE-aamukahvit ovat alkaneet Hyvinvointialueen ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n (POHY) yhteisenä kokeiluna (Teams). SOTE-aamukahvien tarkoituksena on tuoda yhteen järjestökenttä ja julkisen sektorin toimijat sekä tarjota ajankohtaiskatsaus kerran kuukaudessa alueen tärkeistä hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi tarkoituksena on matalan kynnyksen toimintana ideoida, jakaa ajatuksia ja vauhdittaa järjestöyhteistyötä ja yhteiskehittämistä.

Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan Yhdistykset ry ja Olka-toiminta järjestävät yhteistyössä tapahtumia ja tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

  • Elämää x-sairauden/oireilun kanssa –tilaisuudet (keväällä ja 1.11.2023)
  • Järjestöt hyvinvointialueella –tapahtuma (3.10.2023)

Lähellä.fi

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjanmaalla toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydä yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

Lue lisää!

Tuija Kivioja
Järjestökoordinaattori
Jim Eriksson
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja, yhdyspinnat
Mari Plukka
laatujohtaja
Erkki Penttinen
sektorijohtaja, työikäiset