Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialue edistää yhteistyössä alueen kuntien ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä, tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvointialueella edistetään ja kehitetään järjestöyhteistyötä monin eri tavoin, muun muassa hankkeiden kautta. Tavoitteena on syventää hyvinvointialueen ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä löytää yhteistyölle myös uusia toimintatapoja.

Järjestöyhteistyön tavoitteena on lisätä yhteistä tietoa järjestötoiminnan mahdollisuuksista alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

Lue lisää hankkeiden roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä!

Järjestöavustukset

Pohjanmaan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää Pohjanmaan hyvinvointialueella sijaitsevissa kunnissa asuvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta.

Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset. Avustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2023.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta (Pohjanmaan liitto)

Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen nimeämä Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta (2022–2023) toimii järjestöjen alueellisena yhteistyötoimielimenä. Järjestö- ja yhdistysjäsenten lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty myös edustajat Pohjanmaan liiton maakuntahallituksesta, Pohjanmaan liitosta, valtion aluehallinnosta, Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Lue lisää järjestöneuvottelukunnan ja työryhmien toiminnasta!

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY)

Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) on alueellinen verkostojärjestö Pohjanmaalla. POHY toimii terveyttä- ja hyvinvointia edistävien järjestöjen tukena ja kokoaa yhteen yli 100 jäsenyhdistystä yhteisen sateenvarjon alle. Järjestökentän edunvalvonnan ja tiedottamisen lisäksi POHY mahdollistaa ja tukee alueen yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä – yhdessä luomme ja edistämme Pohjanmaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.

POHY toimii tiiviissä yhteistyössä järjestöjen lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen, kuntien, eri oppilaitosten ja yritysten sekä muiden sidosryhmien, kuten Pohjanmaan liiton kanssa.

Lue lisää POHY:n toiminnasta!

Kehitämme yhdessä Pohjanmaan osallisuuden rakenteita

Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Pohjanmaan Yhdistykset – Team Ostrobothnia – on yksi kuudesta tiimistä, jotka valittiin Sitra Lab 4 -muutosohjelmaan kehittämään ja kokeilemaan uusia kunnallisia vaikuttamisen tapoja. Hakuun osallistui yhteensä 21 tiimiä.

Lue lisää muutosohjelmasta Sitran sivuilta.

Yhteistoimintaa yhdistyskentällä

Virtuaaliset SOTE-aamukahvit ovat alkaneet Hyvinvointialueen ja Pohjanmaan Yhdistykset ry:n (POHY) yhteisenä kokeiluna (Teams). SOTE-aamukahvien tarkoituksena on tuoda yhteen järjestökenttä ja julkisen sektorin toimijat sekä tarjota ajankohtaiskatsaus kerran kuukaudessa alueen tärkeistä hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi tarkoituksena on matalan kynnyksen toimintana ideoida, jakaa ajatuksia ja vauhdittaa järjestöyhteistyötä ja yhteiskehittämistä.

Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan Yhdistykset ry ja Olka-toiminta järjestävät yhteistyössä tapahtumia ja tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista.

  • Elämää x-sairauden/oireilun kanssa –tilaisuudet (keväällä ja syksyllä)
  • Järjestöt sairaalassa –tapahtuma (syksyllä)

Lähellä.fi

Lähellä.fi kokoaa tiedot Pohjanmaalla toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. Löydä yhdistykset sekä kunnittain että toimialoittain.

Lue lisää!

Tuija Kivioja
Järjestökoordinaattori
Jim Eriksson
HYTE ja yhdyspintojen päällikkö (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)