Siirry sisältöön

Terveyttä edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa hyvinvointialueen palvelutarjontaa ja voivat olla kiinteä osa hoitoa. Palvelut voivat toimia myös hyvinvointialueen, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyössä.

Esimerkkejä edistämis- ja ehkäisypalveluista ovat elämäntapaneuvontatyyppiset palvelut, jotka koskevat liikuntaa, ruokavaliota, huumeita, mielenterveyttä, kognitiota ja muistia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Jaosto on Pohjanmaan hyvinvointialueen poliittinen hyvinvointityön toimielin. Jaosto myöntää apurahoja myös pohjamaalaisille yhdistyksille ja järjestöille. Kaksi jaoston tehtävää ovat:

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä omalta osaltaan vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, muiden julkisten toimijoitten, yksityisten yrityksien ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
  • asettaa strategisessa suunnittelussaan tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle ja määrittää tavoitteita tukevat toimet

Jaoston jäsenet ja tehtävät näkyvät alla olevan linkin kautta.

Edistämistyöverkoston tavoitteet

Kaikkein tärkeintä on, että ennaltaehkäisevää työtä tehdään arjessa asukkaita kohtaavan henkilöstön toimesta. Konkreettista terveyttä edistävää toimintaa tehdään esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, neuvoloissa, suun terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja fysioterapiassa, seniorineuvoloissa, elintapaohjauksessa ja nuorisoasemilla. 

Liitteestä löydät yleiskatsauksen verkostoihin, joissa hyvinvointialue kehittää terveyden edistämistyötä.

Yhteistiedot

Jim Eriksson
Yhdyspinnat Ja Hyte-Päällikkö