Siirry sisältöön

Alueellinen koronavirusepidemian seuranta on muuttunut 21.5. alkaen, eikä Pohjanmaan hyvinvointialue enää raportoi epidemiasta kertovia lukuja. Tilannetta voi jatkossa seurata THL:n sivuilta.

Päätöksenteko koronaepidemiassa

Päätöksentekovastuu koronaepidemian rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä (Koronanyrkki) seuraa alueellista epidemiatilannetta.

Pohjanmaan hyvinvointialue on koronavirusepidemian leviämisalue.

Sosiaali- ja terveysministeriö otti hybridistrategian täysimääräisesti käyttöön maassa 15.11.2021 alkaen. STM on laatinut aikaisempien vaihekriteerien tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. 

Leviämisalueen tunnusmerkit

Tilanne 20.4.2022: Pohjanmaa täyttää kaikki leviämisalueen tunnusmerkit

Alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puute tai puutteita: 20.4., täyttyy.

Sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee:  20.4., täyttyy.

Positiivisten näytteiden osuus on > 3,0-3,5 %, pois lukien kohdennetut terveystarkastukset ja seulonnat:  20.4., täyttyy.

Jätevesiseuranta osoittaa havaituissa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua: 20.4., täyttyy.

Esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä: 20.4., täyttyy.

Jäljityksen viive rajoittaa tartuntaketjujen riskiperusteista tehokasta katkaisua: 20.4., täyttyy.

Tartuntojen 14 vrk:n tapaussumma koko väestössä on suuruusluokkaa > 100 / 100 000 asukasta tai rokottamattoman tai jonkun muun väestöryhmän suuruusluokkaa > 200 / 100 000 asukasta: 20.4., täyttyy.

Ajankohtaiset, koko kansaa koskevat rajoitukset ja suositukset löydät Valtioneuvoston sivuilta.

Aluehallintoviraston koronaepidemiaa koskevat päätökset näet täältä.

Ajankohtaiset matkustussuositukset löydät THL:n sivuilta.