Siirry sisältöön

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Julkaisemme alueellisen koronaviruksen tilannekuvan koronakoordinaatioryhmän kokousten yhteydessä (yleensä tiistaisin) sekä perjantaisin.

18.1.11.1.
Epidemian leviämisalueen epidemiologiset tunnusmerkitPohjanmaa on leviämisaluePohjanmaa on leviämisalue
Sairaalahoidossa olevien määrä
perusterveydenhuollon sairaalaosastot157
keskussairaalan hoito-osastot93
teho- ja valvontaosasto34
Alueen koronavirusrokotustilanne (HUOM! Yli 12-vuotiaissa
Yhden rokoteannnoksen alueella on saanut väestöstä88,4 %88,1 %
kaksi rokoteannosta85,7 %85,1 %
kolme rokoteannosta41,6 %26,9 %
Koronatestaus (terveydenhuollon tekemät viralliset testit, ei sisällä kotitestejä)
Pohjanmaalla otettujen koronavirustestien määrä160862154823
Pohjanmaalla todetut koronavirustapaukset105418407
Positiivisten näytteiden osuus35 %31 %
Alueellinen ilmaantuvuus 14 vrk21431828
Kuolemantapaukset yhteensä2421

Päätöksenteko koronaepidemiassa

Päätöksentekovastuu koronaepidemian rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä (Koronanyrkki) seuraa alueellista epidemiatilannetta.

Pohjanmaan hyvinvointialue on koronavirusepidemian leviämisalue.

Sosiaali- ja terveysministeriö otti hybridistrategian täysimääräisesti käyttöön maassa 15.11.2021 alkaen. STM on laatinut aikaisempien vaihekriteerien tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. 

Leviämisalueen tunnusmerkit

Tilanne 18.1.2022: Pohjanmaa täyttää kaikki leviämisalueen tunnusmerkit

Alueellisessa tai väestöryhmäkohtaisessa rokotuskattavuudessa on puute tai puutteita: 18.1., täyttyy.

Sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän osan tai osien toimintakyky heikkenee: 18.1., täyttyy.

Positiivisten näytteiden osuus on > 3,0-3,5 %, pois lukien kohdennetut terveystarkastukset ja seulonnat: 18.1., täyttyy.

Jätevesiseuranta osoittaa havaituissa virusmäärissä satunnaisvaihtelun ylittävää kasvua: 18.1. täyttyy.

Esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä: 18.1., täyttyy.

Jäljityksen viive rajoittaa tartuntaketjujen riskiperusteista tehokasta katkaisua: 18.1., täyttyy.

Tartuntojen 14 vrk:n tapaussumma koko väestössä on suuruusluokkaa > 100 / 100 000 asukasta tai rokottamattoman tai jonkun muun väestöryhmän suuruusluokkaa > 200 / 100 000 asukasta: 18.1., täyttyy.

Ajankohtaiset, koko kansaa koskevat rajoitukset ja suositukset löydät Valtioneuvoston sivuilta.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sulkee tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 21.1.- 3.2.2022.

Päätös velvoittaa toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Tilojen sulkeminen kohdistuu alla lueteltuihin tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa tarkoitettuihin tiloihin.

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat;
tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös ei koske seuraavia tiloja: kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät); yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, vähittäiskaupan liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Tilojen käyttöä koskeva määräys 7.1.2022 alkaen

Aluehallintovirasto määrää asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on voimassa 7.1. – 31.1.2022.

Lisätietoja Aluehallintoviraston tiedotteesta 4.1.2022

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta 3.1.–31.1.2022:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 31.12. tekemällään päätöksellä, tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä.

Määräykset ovat voimassa 3.1.–31.1.2022.

Koronapassin käyttöä on rajoitettu asetuksella 20.1.2022 asti:

Koronapassin käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 20.1.2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Tilaisuuden järjestäjän tulee siis noudattaa voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.

Aluehallintoviraston koronaepidemiaa koskevat päätökset näet täältä.

Kansallisen ohjeistuksen lisäksi Pohjanmaalla on voimassa alueen epidemiologisesta tilanteesta johtuen:

  • Vahva suositus koronavirusrokotesuojan hankkimiseen. Lisätietoa koronarokotuksista.
  • Vahva maskisuositus yli 12-vuotiailla, voimassa 28.2.2022 saakka.
  • Etätyösuositus voimassa 28.2.2022 saakka.
  • Maahan tuotavien tartuntojen vähentämiseksi riskimaista rajan yli Suomeen Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee painokkaasti koronavirustestausta. Testi olisi suositeltavaa tehdä Suomessa 2–3 vuorokauden kuluessa maahan saapumisen jälkeen, ja ennen vastauksen saamista pyrkiä minimoimaan kontakteja, mihin omaehtoinen karanteeni on hyvä vaihtoehto. 
  • Aikuisten eli kaikkien ennen vuotta 2003 syntyneiden on suositeltua vähentää sosiaalisia kontakteja muun kuin oman perheen kanssa mahdollisimman vähäiseksi, voimassa 6.2. saakka.
  • Aikuisten eli kaikkien ennen vuotta 2003 syntyneiden ryhmäharrastustoimintaa suositellaan keskeytettäväksi, voimassa 6.2. saakka.

Ajankohtaiset matkustussuositukset löydät THL:n sivuilta.