Siirry sisältöön

Hallitus nimittää yksilöasioiden jaoston, jonka tehtävänä on

  • ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty;
  • ratkaista hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa;
  • toimia tartuntatautilain (1227/2016) mukaisena monijäsenisenä toimielimenä; sekä
  • hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.

Yksilöasioiden jaosto 2021-2025

JäsenVarajäsen