Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialue 2023

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Pohjanmaan hyvinvointialue 2023

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Pohjanmaalla eletään vuosi 2022 ikään kuin välivaihetta, kun 13 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on yhdistetty kuntayhtymän alle. Kuntayhtymästä siirrytään vuodenvaihteessa 2023 itsehallinnolliseksi hyvinvointialueeksi.

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian valtuustokaudelle 2022-2026. Tällä sivulla voit tutustua strategian keskeiseen sisältöön.

Vastuu Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy 1.1.2023 Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Vastuun siirtyminen liittyy valtakunnalliseen hyvinvointialueuudistukseen, jossa aluejako on tehty maakuntajaon mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 1.1.2023 toimintansa aloittavan itsehallinnollisen hyvinvointialueen valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. Se …

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuusto päättää, millaisia palveluja alueella tarjotaan aina ensi parkaisusta …

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine …

Kaikille hyvinvointialueille valitaan aluevaltuustot 23.1.2022 järjestettävissä aluevaaleissa.

Hyvinvointia yhdessä -uutiskirjeen tilaaminen on vaivaton tapa seurata Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun etenemistä.