Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialue 2023

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Pohjanmaan hyvinvointialue 2023

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Pohjanmaalla eletään vuosi 2022 ikään kuin välivaihetta, kun 13 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on yhdistetty kuntayhtymän alle. Kuntayhtymästä siirrytään vuodenvaihteessa 2023 itsehallinnolliseksi hyvinvointialueeksi.

Vastuu Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy 1.1.2023 Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Vastuun siirtyminen liittyy valtakunnalliseen hyvinvointialueuudistukseen, jossa aluejako on tehty maakuntajaon mukaisesti.