Siirry sisältöön

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa säädetään sekä perussopimuksessa määrätään  

  1. vastata valtuuston asettamien tavoitteiden ja taloussuunnitelman toteuttamisesta; 
  2. laatia valtuustolle ehdotus taloussuunnitelmaksi; 
  3. laatia tilinpäätös; 
  4. määrätä maksut ja korvaukset kuntayhtymän palveluista valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti;
  5. päättää palvelusetelin myöntämisen periaatteista ja palvelusetelin arvon vahvistamisesta;  
  6. päättää kiinteän omaisuuden ostosta ja myynnistä valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman puitteissa;  
  7. päättää yhtiöiden perustamisesta tai osakkeiden ostamisesta ja myynnistä valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti; 
  8. vastata henkilöstöpolitiikasta; sekä
  9. vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
JäsenVarajäsen
Hans Frantz, pj. Ragnvald Blomfeldt 
Per Hellman, varapj. Nils-Johan Englund 
Greger Forsblom Carita Vik-Hästbacka 
Annica Haldin Mikael Lindvall 
Barbro Kloo Jessica Påvall 
Aarne Kolehmainen Risto Helin 
Raija Kujanpää Katja Rajala 
Hans-Erik Lindqvist Katarina Holmqvist 
Carola Lithén  Tomas Bäck
David Pettersson Luisa Tast 
Patrick Ragnäs Mirja Högstrand 
Mervi Rantala Ulla Hellén 
Karita OhlisRainer Bystedt