Siirry sisältöön

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa
Vaihde: 06 218 1111
Yhteyshenkilö: viestintäjohtaja Petra Fager, petra.fager(a)ovph.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojapäällikkö Tuija Viitala
Hietalahdenkatu 2-6
65130 Vaasa
Puh. 06 213 1840
Sähköposti: tuija.viitala(at)ovph.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat tilanneet Hyvinvointia Pohjanmaalla -uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta.

4. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen yhteydenpito ja vuorovaikutus uutiskirjeen lähettämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, joka on uutiskirjeen lähettäminen.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tiedot tallentuvat uutiskirjeen julkaisujärjestelmään. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot, jotka henkilö antaa itse:

Yhteystiedot
nimi
sähköposti

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja säilytetään käyttötarkoitussidonnaisuusperiaatteen mukaan vain niin kauan kuin välttämätöntä. Tiedot suojataan Pohjanmaan hyvinvointialueella käytössä olevilla tietoturvajärjestelmillä.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petra.fager(a)ovph.fi.

Tarkastusoikeus

  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

  • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
  • Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

  • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Kielto-oikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät Tietosuojavaltuutetun kotisivuilta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot saadaan säännönmukaisesti:

Henkilöltä itseltään verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin julkaisemme uutiskirjettä.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain uutiskirjetyökalun käyttäjiksi nimetyille vastuuhenkilöille. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain julkaisujärjestelmän toimittajalle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.