Siirry sisältöön

Opiskelijaohjauksen laatusuositukset

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto (ValOpe) on kesäkuussa 2017 päivitetty opiskelijaohjauksen laatusuositukset jotka meillä on lupa käyttää.

Opiskelijaohjauksen laatusuosituksilla on tärkeä merkitys opiskelijaohjauksen toteuttamisessa. Laatusuositusten tarkoituksena on harjoittelun ja arvioinnin kehittäminen sekä ohjauksen käytänteiden yhtenäistäminen opiskelijoille suotuisiksi.

Laatusuosituksilla pyritään takaamaan opiskelijoille antoisat, laadukkaat ja turvalliset harjoittelujaksot. Tavoitteena on myös pyrkiä yhteneviin ja näyttöön perustuviin opiskelijaohjauksen käytäntöihin terveydenhuollon organisaatioissa.

Terveysalan harjoittelun laatusuositukset ammattikorkeakouluille

Alla oleva laatusuositukset kuvaavat niitä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja opettajien tehtäviä, joiden tulee toteutua laadukkaan harjoitteluihin varmistamiseksi terveysalan koulutuksessa.

The quality recommendations describe the tasks of the universities of applied science (UASs), students and lecturers/teachers that must be implemented to ensure quality training in health education.