Siirry sisältöön

Ohjeet

Ammattikorkeakoulut vastaavat lopputöiden ja opinnäytetöiden (lopputyö ja kypsyyskoe) ohjauksesta, ja niiden tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Opinnäytetyö voi olla työelämäperustainen siten, että Hyvinvointialue on toimeksiantajana liittyen ajankohtaisiin teemoihin, ja opiskelijat voivat siten osallistua Vaasan sairaanhoitopiirin laatuprojekteihin ja/tai muihin projekteihin. Pyrkimyksenä on, että opinnäytetyö nivoutuu isohkoihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Ohjeet ja tutkimus anomus löydät Tutkimus, kehittäminen jag innovaatiot -sivulta. 
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/tietoa-meista/kehittaminen-ja-kouluttaminen/tutkimus-kehittaminen-ja-innovaatiot/

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) opetusvideo: Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä

Teemoja

Sosiaali- ja hoitoalan opinnäytetöiden aihekokonaisuudet

Opiskelija valitsee aihekokonaisuuksista kiinnostavan ja oppimista tukevan teeman. Aihekokonaisuuksia voidaan tarkastella eri erikoisalojen näkökulmista.

Opinnäytetyön ohjausvastuu on oppilaitoksella. Opiskelijan tulee keskustella ja ilmoittaa valittu teema alan yhdyshenkilölle (katso yhteystiedot), joka hyväksyy teeman palvelualueelleen. Teema tulee olla myös oppilaitoksen hyväksymä.

Yhteystiedot