Siirry sisältöön

Edellytykset onnistuneelle harjoittelulle on että (hoitoalan) opiskelijat saavat tietoa mm. keskussairaalan ja eri tulosalueiden toiminnasta, johtamisjärjestelmästä, hyvistä käytäntöistä ja arvoperustasta.

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja hyvinvointialueen osastojen/yksiköiden välillä. Osastot ovat saaneet ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista Jobiilista. Toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijalistan osastoihin/yksiköihin mihin lähihoitajaopiskelijat ovat tulossa.

Jotta opiskelijoiden vastaanotto sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

Perehdytys Vaasan keskussairaalassa

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 34-50 ja ensimmäinen yleisperehdytys pidetään maanantaina 22.8.2022. Ei perehdytystä viikolla 49.

Tapaamme pääaulassa maanantaisin noin klo 7:50/7:55 ja sitten menemme D1:een, jossa tiedotus- ja perehdytystilaisuudet pidetään klo. 8:oo ja noin klo 8:35 käymme vaatejakelussa (voit tarkistaa muutokset alla olevasta linkistä).

Seuraa soveltuvia ohjeita tästä: Tietoa opiskelijoille

Perehdytys Pietarsaaressa, Uusikarlepyyssä, Pedersöressä ja Luodossa

Jos aloitat harjoittelun Malmin alueella: opiskelijat kokoontuvat Beda Aulanilla, sisäänkäynti B, ensimmäisenä arkipäivänä klo 10:00. Sieltä ohjeistamme sinut oikeaan pukuhuoneeseen ja oikealle osastolle.

Huom! Malmin alueella harjoittelun aloittavat opiskelijat:
Rakennustöistä johtuen B-aulan ovi saattaa olla väliaikaisesti kiinni. Beda-aulassa on tietoa oven sulkemiseen liittyen. Jos ovi on suljettu, käytetään B1:n takaovea, eli lähellä terapiapuutarhaa olevaa ovea.
Opiskelijat tapaavat takaovella ensimmäisenä arkipäivänä klo 10:00, mikäli B-sisäänkäynnin pääovi on kiinni.

Jos aloitat harjoittelun Malmin alueen ulkopuolella sijaitsevassa yksikössä (esim. kouluterveydenhuollossa, vanhustenhuollossa tai Pedersören, Uudikarlepyyn tai Luodon kunnissa), ota yhteyttä kyseiseen yksikköön 1-2 viikkoa etukäteen saadaksesi tietoa harjoittelun ensimmäisestä päivästä.

Muut

Jos aloitat harjoittelun jossakin muussa paikassa (esim. kouluterveydenhuolto, vanhusten- ja sosiaalihuolto), ota yhteyttä kyseiseen yksikköön hyvissä ajoin (n. 1-2 viikkoa) ennen harjoittelusi ensimmäistä päivää.