Siirry sisältöön

Edellytykset onnistuneelle harjoittelulle on että (hoitoalan) opiskelijat saavat tietoa esim. keskussairaalan/Malmin sairaalan ja eri tulosalueiden toiminnasta, johtamisjärjestelmästä, hyvistä käytäntöistä ja arvoperustasta.

Yhteistyösuunnitelman toteutus

Harjoittelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hoitoalan oppilaitosten ja hyvinvointialueen osastojen/yksiköiden välillä. Osastot ovat saaneet ennakkotiedon heille saapuvista opiskelijoista Jobiilista. Toisen asteen oppilaitokset lähettävät opiskelijalistan osastoihin/yksiköihin mihin lähihoitajaopiskelijat ovat tulossa.

Jotta opiskelijoiden vastaanotto sujuisi koko perehdytysprosessin ajan parhaalla mahdollisella tavalla, myös opiskelijaohjaajille on suunniteltu opiskelijoiden saapumisajankohtaan sopiva työvuoro.

Perehdytys Vaasan keskussairaalassa

Yleisperehdytys pidetään maanantaisin kokoushuoneessa D1 viikot 1-13.

2.5 perehdytys pidetään kokoushuoneessa Pääsky (Y3.06), 8.5 ja 15.5 kokoushuoneessa Kurki (Y3.07) ja 22.5 kokoushuoneessa Joutsen (Y3.06). Viikolla 15 ei pidetä perehdytystä ja viikot 16-17 päivitetään myöhemmin.

Ensimmäinen perehdytys pidetään maanantaina 2.1.2023. Tapaamme pääaulassa noin klo 7:55. Käymme ensin vaatejakelussa ja sen jälkeen siirrymme opiskelijoiden perehdytystilaisuuteen D1:een.

Seuraa soveltuvia ohjeita tästä: Tietoa opiskelijoille

Perehdytys Pietarsaaressa, Uusikarlepyyssä, Pedersöressä ja Luodossa

Jos aloitat harjoittelun Malmin alueella: opiskelijat kokoontuvat Beda Aulanilla, sisäänkäynti B, ensimmäisenä arkipäivänä klo 10:00. Sieltä ohjeistamme sinut oikeaan pukuhuoneeseen ja oikealle osastolle.

Jos aloitat harjoittelun Malmin alueen ulkopuolella sijaitsevassa yksikössä (esim. kouluterveydenhuollossa, vanhustenhuollossa tai Pedersören, Uudikarlepyyn tai Luodon kunnissa), ota yhteyttä kyseiseen yksikköön 1-2 viikkoa etukäteen saadaksesi tietoa harjoittelun ensimmäisestä päivästä.

Muut

Jos aloitat harjoittelun jossakin muussa paikassa (esim. kouluterveydenhuolto, vanhusten- ja sosiaalihuolto), ota yhteyttä kyseiseen yksikköön hyvissä ajoin (n. 1-2 viikkoa) ennen harjoittelusi ensimmäistä päivää.