Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialueella kaikki laillistetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä lääkehoitoon koulutetut nimikesuojatut ammattihenkilöt jotka osallistuvat työssään lääkehoidon toteuttamiseen varmistavat lääkehoito-osaamisensa.

Yhtenäisellä lupakäytännöllä varmistetaan henkilöstön ammattipätevyyden vaatima lääkehoidon perusosaaminen ja edistetään asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lääkehoidon osaaminen verkossa -koulutus eli LOVe on lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus. Kurssi sisältää teoriaa, tehtäviä ja tentit.

Moodle sisältää seuraavat osiot:

 • LOP- Lääkehoidon osaamisen perusteet
 • PKV- Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
 • IV- Suonensisäinen lääke- ja nestehoito
 • RTG IV- Röntgenhoitajien syventävä IV-koulutus
 • ABO- Verensiirto
 • KIPU 1 ja 2- Kivun lääkehoito
 • ROKOTUS – opintopolku COVID-19
 • Psyk 1 ja 2- Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito
 • LAS- Lasten lääkehoito
 • GER 1 ja 2- Ikääntyneiden lääkehoito
 • SuuLOP- Lääkkeet suun terveydenhuollossa
 • MiniLOP- Lääkehoidon osaamisen perusteet potilas-, lääke-, tai antoreittikohtaista lääkelupaa varten

Lupa on voimassa viisi vuotta allekirjoittamisesta, työntekijän on itse huolehdittava voimassa olevasta luvasta. Luvan uusinta tulee aloittaa ajoissa, ettei viiden (5) vuoden määräaika uusinnalle umpeudu.

Pohjanmaanhyvinvointi alueella työskenteleville on määritelty lääkehoitokoulutuksen toimiala ja ammattiryhmäkohtaiset osallistumisvelvollisuudet. Excel taulukon alareunan valikosta valitaan oikea toimiala (sairaalapalvelut, sote-keskus, koti- ja asumispalvelut, psykososiaaliset palvelut sekä kuntoutus).

Moodle

Pohjanmaan hyvinvointialueen Moodle-oppimisympäristö.

Kirjaudu Moodle-oppimisympäristöön täältä: 

Rekisteriseloste

Ilmoittautuminen tentteihin koulutuskalenterin kautta

Yhteystiedot

Ulrika Granholm-Beijar
Hr-asiantuntija
040-619 4435

Eeva-Kaisa Liukkonen
Hoitotyön asiantuntija
040 620 3974

Linda Styris
Turvallisuuskoordinaattori
040 662 1752

Laura Kallio-Kujala
LOVe-koordinaattori

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ovph.fi