Siirry sisältöön

Yksikön tehtävät

Resurssinhallintapalvelut välittävät hoito- ja sosiaalialan henkilökuntaa paikkaamaan hyvinvointialueen työyksiköiden erilaisia sijaistarpeita.

Tavoitteena on, että työyksiköissä, joissa on suuri kuormitus, on riittävä määrä henkilökuntaa ja kuormitusvaihteluihin vastataan nopeasti.

Keitä me olemme?

Resurssinhallintapalveluiden työntekijät ovat pääosin sisäisiä sijaisia eli vakituisia työntekijöitä, joilla on erilaisia työnkuvia. He toimivat äkkilähtijöinä, lomasijaisina ja lakisääteisiä poissaoloja paikkaavina sijaisina. Tämän lisäksi tarpeen mukaan palkataan ulkopuolisia sijaisia esimerkiksi kesälomakausien ajalle.

Resurssinhallintapalveluiden työntekijöiden työhön kuuluu asiakkaan tai potilaan erikoisalan/palveluntarpeen mukainen välitön ja välillinen hoito/palvelu. Työtehtävät seuraavat yksiköiden työtehtäviä.

Rekrytointi

Resurssinhallintapalvelut tekevät rekrytoinnin edistämiseksi tiivistä yhteistyötä alueen sote-alan oppilaitosten sekä alueensa yksiköiden esimiesten kanssa.

Lisätietoa rekrytoinnistä:

Yhteystiedot alueittain:

Anna-Mari Sanjama
Koordinoiva palveluesimies
044 213 4805

Päivikki Vainio
Vt. osastonhoitaja
Keskussairaalan vuodeosastohoidon ja avohoidon palvelut, dialyysi
040 623 7457

Hanna Leppinen
Apulaisosastonhoitaja
Keskussairaalan vuodeosastohoidon ja avohoidon palvelut, dialyysi
040 646 3366

Mia Östergård-Jussila
Osastonhoitaja
Keskussairaalan psykiatrian palvelut, diagnostiikkakeskus, vaativa kuntoutusosasto, erityisgeriatrian osasto ja Vaasan asumispalveluyksiköt
044 323 2105

Riikka Silorinne
Rekrytoija
Vaasan asumispalveluyksiköt
040 505 3743

Tarja Mäntylä
Rekrytoija
Vaasan asumispalveluyksiköt
040 195 0091

Päivi J. Nurmi
Apulaisosastonhoitaja
Keskussairaalan psykiatrian palvelut, diagnostiikkakeskus, vaativa kuntoutusosasto, erityisgeriatrian osasto
040 672 9848

Hanna Leppinen
Vt. osastonhoitaja
Keskussairaalan akuuttihoidon sekä naisten ja lasten palvelut, leikkaustoiminta
040 646 3366

Kirsi Mylläri
Osastonhoitaja
Yleislääketieteen vuodeosastot, kotihoito, vastaanotot ja neuvolat
040 195 0093

Terhi Koitto
Rekrytoija
Yleislääketieteen vuodeosastot, kotihoito, vastaanotot ja neuvolat
040 776 9272

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Anna-Mari Sanjama
Koordinoiva palveluesimies
044 213 4805

Mia Östergård-Jussila
Osastonhoitaja
Laihian terveyspalvelut
044 323 2105

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Majvor Håkans
Osastonhoitaja
040 193 6081

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Britta Pekkarinen
Osastonhoitaja
050 570 4536

Tanja Holmberg
Apulaisosastonhoitaja
050 446 0043

Marjo Pohjoisaho
Rekrytoija
050 461 9106

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Siw Frostdahl-Blomqvist
Osastonhoitaja
040 182 6867

Tanja Holmberg
Apulaisosastonhoitaja
050 446 0043

Carina Valkonen
Rekrytoija
044 403 8520

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Carina Rofhök
Vt. Osastonhoitaja
040 143 4484

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Heidi Blomqvist
Osastonhoitaja
040 180 0773

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Joakim Bäcklund
Koordinoiva palveluesimies
050 421 0474

Lisen Svenlin-Södö
Osastonhoitaja
040 152 3569

Nina Lähdemäki 
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuolto
Vammaispalvelut, mielenterveys ja päihdehoito, kotihoito
040 555 2719

Susanna Pylkkä
Rekrytoija
Vammaispalvelut
040 564 8132

Riitta Lehtisalo
Rekrytoija
Lapsiperheet, kotihoito
040 539 0274

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ovph.fi