Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelemaan ja harjoittelemaan!

Vaasan keskussairaala on merkittävä hoitoalan opetussairaala, missä hoitoalan opiskelijat, joilla voi olla eri suuntautumis-vaihtoehtoja, harjoittelevat. Hoitoalan opiskelijat harjoittelevat myös muissa tärkeissä hyvinvointialueen yksiköissä.

Harjoittelun aikana saaduilla kokemuksilla on ratkaiseva merkitys opiskelijan opiskelumotivaatioon ja siksi se on mielestämme tärkeää että työpaikalla panostetaan ohjaukseen, oppimisen tukemiseen ja arvioinnin antamiseen.

Ensimmäinen askel tässä on, että opiskelijalle annetaan laadukasta ohjausta. Ennen harjoittelujakson alkamista yksiköissä nimetään ohjaaja(t). Näiden ohjaajien tehtävä on tukea opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä harjoittelujakson ajan.

Hygienia

Muistakaa hygenia!

Kaikkien opiskelijoiden on katsottava seuraava video ennen harjoittelun alkua:

Katso myös nämä:

MRSA

Ennen kuin opiskelija tulee harjoitteluun, MRSA-asia on selvitettävä kun:

  • Opiskelija on itse ollut potilaana ulkomaisessa sairaalassa (5 vuoden sisällä) seulotaan mrsa.
  • Opiskelija työskennellyt/ ollut harjoittelussa ulkomaisessa sairaalassa/ hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä), tulee mrsa seuloa.
  • Opiskelija on työskennellyt kotimaassa mrsa:n suhteen endeemisessä hoitolaitoksessa (1 vuoden sisällä), seulotaan mrsa.
  • Kansaiväliset opiskelijat esittävät tuoreen ulkomaisen mrsa-vastauksen ennen harjoittelun alkua yllä olevien kriteerien mukaisesti.

Hoitotyössä huomioitavia periaatteita:

  • Ole ajoissa työpisteessä ja noudata aikoja (myös potilaat arvostavat täsmällisyyttä). Ilmoita harjoittelupaikalle jos sairastut.
  • Ruokatauko on 20 (30) min. Sovi ruokatauosta osastolla. Kahvitauko 1 x 10 minuuttia.
  • Muistakaa tyhjennä työvaatteiden taskut ennen pesuun toimittamista (henkilötietoja sisältävät tulosteita, yms.).
  • Kohdataan ja kohdellaan sekä potilaitamme että toisiamme kohteliaasti ja asiallisesti, myös puhelimessa.
  • Tervehditään osastolla/yksikössä.
  • Hajuvedet, korut, lävistykset, voimakas meikki, rakennekynnet tai nuuska eivät kuulu hoitotyöhön!

Vaitiolovelvollisuus ja salassapitosopimus

Työvaatteet

Opiskelijapalaute (CLES)

Hyvä terveysalan opiskelija

Tervetuloa vastaamaan opiskelijapalautekyselyyn (CLES) ja se on vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn osallistut opiskelijaohjauksen kehittämiseen Pohjanmaan hyvinvointialueella (ÖVPH/HYKY). Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn (kestää noin 20 minuuttia) harjoittelujaksosi viimeisinä päivinä, mielellään loppuarvioinnin jälkeen. Kaikkiin kysymyksiin kannattaa vastata kerralla, sillä kyselyyn ei ole mahdollista palata myöhemmin.

Kysely suoritetaan sähköisesti suojatun yhteyden kautta anonymiteetin säilyttämiseksi, sillä vastaajien IP- tai sähköpostiosoitteita ei kerätä vastausten yhteydessä. Vastauskyselyn kautta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja sen yksikön nimi, jossa harjoittelit, tarvitaan, jotta kaikki vastaukset voidaan ohjata oikeaan yksikköön.

Opiskelijaohjauksen kehittämisen lisäksi vastauksia voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa, jolle ÖVPH/HYKY hakee tutkimuslupaa. Vastauksia käytetään myös kansallisissa vertailuissa eri sairaaloiden välillä. Vastaamalla kyselyyn annat suostumuksesi siihen, että vastauksiasi käytetään tutkimuksessa ja myös edellisessä virkkeessä mainituissa vertailuissa.

Käytetyt mittarit:

Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale© Saarikoski M. 2002, Saarikoski M. et al. 2008, Strandell-Laine C. 2019

Student-Patient Relationship -Scale© Suikkala A. 2019 Oppiminen harjoittelussa -mittari© Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto (ValOpe) 2019

Yhteystiedot:

Lisätietoja käytännön opiskeluun tai harjoitusjaksoon liittyvistä asioista saa ohjaavilta opettajilta tai erikseen mainituilta yhteyshenkilöiltä.