Siirry sisältöön

Organisaatio ja päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylin päättävä elin on aluevaltuusto, joka valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuusto nimittää aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu kuusi aluehallituksen nimeämää jaostoa. Päivittäisestä toiminnasta vastaa hyvinvointialueen henkilökunta. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja voit tutustua niihin tässä osiossa.

Organisaatio ja päätöksenteko

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian valtuustokaudelle 2022-2026. Tällä sivulla voit tutustua strategian keskeiseen sisältöön.

Esityslistat ja pöytäkirjat Aluevaltuusto 11.3.2024 klo 9.00 22.4.2024 klo 9.00 10.6.2024 klo 9.00 30.9.2024 klo …

Tällä sivulla julkaistaan toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat vuodesta 2022 eteenpäin. Esityslistat ja pöytäkirjat löydät alla …

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuusto päättää, millaisia palveluja alueella tarjotaan aina ensi parkaisusta …

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine …

Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta sekä aluevaalilautakunta.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä julkinen sidonnaisuusilmoitus.

Tästä voit lukea Pohjanmaan hyvinvointialueen kuulutuksia.

Viranhaltijapäätös tarkoittaa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa. Kuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää pääsäännön mukaan valtuusto, mutta valtuusto on siirtänyt toimivaltaa hallintosäännöllä viranhaltijoille.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Pohjanmaan hyvinvointialueella Henkilötietojen käsittelyllä on jokin tietosuoja-asetuksessa säädetty käsittelyperuste. Pääsääntöisesti käsittelyn …