Siirry sisältöön

Organisaatio ja päätöksenteko

Kolmetoista kuntaa Pohjanmaan maakunnan alueelta on muodostanut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän, joka aloittaa toimintansa 1.1.2022. Tarjoamme perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymän ylimpänä päättävänä elimenä on yhtymävaltuusto, joka koostuu kunkin jäsenkunnan edustajista. Yhtymähallitus johtaa hallintoa ja valmistelee asiat valtuustolle. Kuntayhtymän toimieliminä on myös jaostoja ja lautakuntia, jotka vastaavat toimialueidensa toiminnasta. Henkilökunta hoitaa päivittäisen toiminnan kuntayhtymässä. Kuntayhtymän johtaja on ylin viranhaltija. Kuntayhtymä on kaksikielinen.

Organisaatio ja päätöksenteko

Kuntayhtymän valtuusto 30.5.2022 klo 10 7.11.2022 klo 10 13.12.2022 klo 10 Kuntayhtymän hallitus 21.2.2022 klo …

Rakennamme yhdessä hyvinvointia Pohjanmaalle. Lähellä ihmistä, innovatiivisesti ja kahdella kielellä.
Hei, kuinka voin auttaa on Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluasenne, joka vaikuttaa toiminnan kaikilla tasoilla. Se perustuu ähestyttävyydelle, lämpimälle kohtaamiselle ja jatkuvalle kehittymiselle. Asenne ei kuvaa vain asukkaille tarjoamaamme palvelua, vaan se toimii myös sisäisesti.

Kuntayhtymässä on kaksi (2) johtoryhmää: hyvinvointialueen johtoryhmä ja hallinnon johtoryhmä.   Hyvinvointialueen johtoryhmän tehtävänä on kuntayhtymän …

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä julkinen sidonnaisuusilmoitus.

Tästä voit lukea kuntayhtymän kuulutuksia.

Tällä sivulla julkaistaan toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat vuodelta 2022. Saat esiin kunkin toimielimen jo julkaistut …

Kuntayhtymän tehtäviin kuluu perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen 13 jäsenkunnan asukkaille. Jäsenkunnat ovat seuraavat: …

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä Henkilötietojen käsittelyllä on jokin tietosuoja-asetuksessa säädetty käsittelyperuste. Pääsääntöisesti …

Viranhaltijapäätös tarkoittaa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa. Kuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää pääsäännön mukaan valtuusto, mutta valtuusto on siirtänyt toimivaltaa hallintosäännöllä viranhaltijoille.