Siirry sisältöön

Sidonnaisuusilmoitusta koskevalla määräyksellä halutaan edistää kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarkoituksena on, että sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusrekisterin valvonnasta ja saattaa rekisterin valtuuston tiedoksi. Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun hänen luottamustoimensa tai virkatehtävänsä on päättynyt. 

Mitä sidonnaisuus on? 

Sidonnaisuuksilla tarkoitetaan kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. 

Lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. 

Keiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksista? 

Sidonnaisuusilmoituksen ovat velvollisia antamaan seuraavat luottamushenkilöt: 

  • hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
  • lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

Sidonnaisuusilmoituksen ovat velvollisia antamaan seuraavat viranhaltijat: 

  • hyvinvointialueen johtaja
  • hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijä ja hänen varahenkilönsä 

Sidonnaisuusilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai virkatehtävään. 

Linkki hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteriin.

Valitse pudotusvalikosta ”Pohjanmaan hyvinvointialue/Österbottens välfärdsområde”.