Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä monia ongelmia. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa mielenterveyden, turvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä sairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisy. Kokonaisuus voidaankin nähdä eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka kattaa alleen useita erilaisia toimia. Saavuttaakseen tavoitteet työ edellyttää eri toimijoiden ja tahojen välistä sujuvaa yhteistyötä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointialueen suunnitelmat sisältävät väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa ja toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Löydät niitä alta. …

Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen edellyttää yhteistyötä. Yhteistyö sisältää eri osastoja ja eri ammattiryhmiä, mutta hyvinvointialueella on myös useita yhteisiä foorumeita Pohjanmaan kuntien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.​

Erilaisten hankkeiden kautta kehitetään menetelmiä ja prosesseja, jotka viime kädessä tukevat asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämistä.