Siirry sisältöön

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Täältä löydät tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista ja jonotilanteesta.

Laki säätää hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden …

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa. Terveydenhuollon potilaana sinulla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. …

auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä  neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä  neuvoo, miten kantelu, oikaisuvaatimus, …

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit itse valita perusterveydenhuollon hoitopaikkasi (sosiaali- ja terveyskeskuksen) mistä tahansa Suomessa.

Sosiaaliasiavastaava on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan …

Yhteydenotto yksikköön Mikäli koet, että hoitosi ei ole sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrot siitä meille. …

Yleinen tiedonsaantioikeus

Näiden työkalujen avulla voit osallistua asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen. Asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Muistilista asiointiin …

Sairaalamme kaksikielisyys tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi ensikontaktista hoidon päättymiseen saakka.