Siirry sisältöön

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Täältä löydät tietoa jonotilanteesta.

Kiireellinen hoito Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on …

auttaa kysymyksissä, kun on kyse potilaan oikeuksista antaa neuvoja, miten potilas voi edetä valitusasioissa, kun …

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan …

Yhteydenotto yksikköön Mikäli koet, että hoitosi ei ole sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrot siitä meille. …

Yleinen tiedonsaantioikeus

Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2023 (pdf)

Sairaalamme kaksikielisyys tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada palvelua suomeksi tai ruotsiksi ensikontaktista hoidon päättymiseen saakka.