Siirry sisältöön

Omien rekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä käsitellä häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus perustuu tietosuoja-asetukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679).

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Omia tietoja voi pyytää täyttämällä omien tietojen tarkastamista koskevan tarkastuspyyntölomakkeen. Voit esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti. Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • pyydettävä tieto ja ajanjakso,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tarkastusoikeudesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Virheellisen tiedon oikaiseminen tai poistaminen

Henkilörekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia.

Mikäli esimerkiksi potilasasiakirjoissa on mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voit käyttää virheen oikaisuvaatimus-lomaketta tai esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti.

Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • oikaistava tieto sanatarkasti,
 • ehdottamasi muutos sanatarkasti,
 • perustelut ehdottamillesi muutoksille,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Hakutekijät, jolla asiakirjaa on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä käytetään hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta tai asianumeroa. Potilas- ja asiakastietojen hakutekijänä käytetään henkilötunnusta.

Tietojen maksullisuus

Omien rekisteritietojen tarkastamisessa, tietojen oikaisemisessa sekä käyttölokitietojen saaminen on maksutonta.

Muiden tietopyyntöjen kohdalla noudatamme Pohjanmaan hyvinvointialueen vahvistamia asiakirja- ja tietopalvelumaksuja.

Valitusoikeus

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa tai jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietojasi (kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin), ja jos mielestäsi kieltäytymiselle ei ole perusteita. Toimita tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoinen hakemus ja liitä siihen kopiot kieltäytymistodistuksesta, oikaisuvaatimuksestasi ja virheellisestä asiakirjasta.

Linkki tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamossa käsitellään saapuvia asiakirjoja. Saapuneet tietopyynnöt rekisteröidään ja toimitetaan eteenpäin oikealle taholle.

Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo, XA1
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Avoinna arkisin 9-14. Puhelinnumero 06 218 1111, sähköposti: kirjaamo@ovph.fi

Sosiaalihuollon kirjaamo

Postiosoite:
Pohjanmaan hyvinvointialue
Sosiaalihuollon kirjaamo
PL 1
65131 Vaasa

Käyntiosoite:
XA1, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Sähköpostiosoite: sosiaalihuolto.kirjaamo@ovph.fi

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Potilaskertomusarkisto / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1841, arkisin klo 8.00–15.30 (ei palvelupistettä)

Tietopyynnöt pyydetään lähettämään suojatulla sähköpostilla.

Sähköpostiosoite: potilaskertomusarkisto@ovph.fi

tai

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan terveyskeskuksen ja sosiaalihuollon arkistot
Tammikaivontie 4, 1. kerros
65100 Vaasa

Puhelinnumerot:

Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Susanne Hauta-aho (vain potilasasiakirjat) 040 568 3895

Avoinna arkisin klo 8.00 – 15.45 (ei palvelupistettä)

Tietosuojavastaava käsittelee lokitietopyynnöt ja selvitykset.

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Tietosuojavastaava / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1840, sähköposti: tietosuojavastaava@ovph.fi

tai

Pohjanmaan hyvinvointialue
Tietosuojavastaava
Tammikaivontie 4, 1. kerros
651
00 Vaasa

Puhelinnumero 040 183 2211, sähköposti: tietosuojavastaava@ovph.fi