Siirry sisältöön

Tietopyynnöt

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä käsitellä häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus perustuu tietosuoja-asetukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679).

Tietosuojasyistä tietopyyntöjä tai potilas/asiakastietoja ei voi lähettää tavallisena sähköpostina.

Terveydenhuollon potilastiedot

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Omia tietoja voi pyytää täyttämällä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen. Voit esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti. Voit lähettää pyyntösi myös sähköpostitse tarvittaessa. Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Omat potilastiedot voi nähdä myös Omakanta-palvelussa. Vaasan keskussairaala liittyi Kanta-palveluun marraskuussa 2015. Tätä vanhemmat tiedot voi saada vain kirjallisella pyynnöllä.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tarkastusoikeudesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Potilasrekisteritietojen tarkistuspyyntö (sähköinen lomake)

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue / Vaasan keskussairaala
Potilaskertomusarkisto / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1841, arkisin klo 8.00–15.30 (ei palvelupistettä)

Sähköpostiosoite: potilaskertomusarkisto@ovph.fi

Voit lähettää pyyntösi myös sähköpostitse tarvittaessa. Henkilötietoja sisältävät tietopyynnöt pyydetään lähettämään suojatulla sähköpostilla. Suojatun sähköpostin liitteineen voi lähettää turvaposti.fi palvelun kautta.

tai

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan terveyskeskuksen ja sosiaalihuollon arkistot
Tammikaivontie 4, 1. kerros
65100 Vaasa

Puhelinnumerot:

Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Jonna Ylimäki 040 541 5941
Sini Salmela 040 544 7208

Avoinna arkisin klo 8.00 – 15.45 (ei palvelupistettä)

Sosiaalihuollon asiakastiedot

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Omia asiakastietoja voi pyytää täyttämällä sosiaalihuollon henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen. Pyyntö rajataan tiettyyn palveluun, asiakirjaan ja ajanjaksoon.

1.12.2023 alkaen valtakunnallisessa Kanta-palvelussa tulee näkymään uusi osio: Sosiaalihuollon tiedot. Tähän osioon tulee näkyviin vaiheittain Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon tietoja kevään tai kesän 2024 aikana.

Sosiaalihuollon kirjaamo

Postiosoite:
Pohjanmaan hyvinvointialue
Sosiaalihuollon kirjaamo
PL 1
65131 Vaasa

Käyntiosoite:
XA1, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Sähköpostiosoite: sosiaalihuolto.kirjaamo@ovph.fi

Virheellisen tiedon oikaiseminen tai poistaminen

Henkilörekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia.

Mikäli esimerkiksi potilasasiakirjoissa on mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voit käyttää virheen oikaisupyyntö-lomaketta tai esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Virheen oikausupyyntö (sähköinen lomake)

Pohjanmaan hyvinvointialue / Vaasan keskussairaala
Potilaskertomusarkisto / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1841, arkisin klo 8.00–15.30 (ei palvelupistettä)

Tietopyynnöt pyydetään lähettämään suojatulla sähköpostilla.

Sähköpostiosoite: potilaskertomusarkisto@ovph.fi

tai

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan terveyskeskuksen ja sosiaalihuollon arkistot
Tammikaivontie 4, 1. kerros
65100 Vaasa

Puhelinnumerot:

Anne Korpi 040 183 2211
Hannaliina Uitto 040 486 9508
Jonna Ylimäki 040 541 5941
Sini Salmela 040 544 7208

Avoinna arkisin klo 8.00 – 15.45 (ei palvelupistettä)

Vainajan tiedot

Kuolleen henkilön elinaikaista hoitoa koskeviin potilas- ja asiakasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa perustellusta, kirjallisesta pyynnöstä sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Vainajan elinaikaisia potilas/asiakastietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin se kyseenomaisen käyttötarkoituksen kannalta on välttämätöntä. Tietojen luovutuksen perusteena voi olla esimerkiksi hoitovirhe, testamentin tai muun vastaavan oikeustoimen pätevyyden tai perinnöllisen sairauden tai muun vastaavan ominaisuuden selvittäminen.

Tietojen pyytäjää sitoo salassapitovelvollisuus.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (sähköinen lomake)

Pohjanmaan hyvinvointialue / Vaasan keskussairaala
Potilaskertomusarkisto / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1841, arkisin klo 8.00–15.30 (ei palvelupistettä)

Tietopyynnöt pyydetään lähettämään suojatulla sähköpostilla.

Sähköpostiosoite: potilaskertomusarkisto@ovph.fi

Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset

Tiedot oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvistä asiakirjoista antaa poliisi.

Lokitietopyynnöt

Lokitiedot toimitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) mukaisesti. Lokitiedot luovutetaan kahdelta vuodelta. Tätä vanhempia tietoja ei ole oikeutta saada ilman perusteltua syytä.

Kirjallinen pyyntö osoitetaan Pohjanmaan hyvinvointalueen tietosuojavastaaville. Tietosuojavastaava käsittelee lokitietopyynnöt ja selvitykset.

Potilas-/ asiakasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntö (sähköinen lomake)

Tietosuojavastaava käsittelee lokitietopyynnöt ja selvitykset.

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Tietosuojavastaava / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1840, sähköposti: tietosuojavastaava@ovph.fi

tai

Pohjanmaan hyvinvointialue
Tietosuojavastaava
Tammikaivontie 4, 1. kerros
65100 Vaasa

Puhelinnumero 040 183 2211, sähköposti: tietosuojavastaava@ovph.fi

Tietojen maksullisuus

Omien rekisteritietojen tarkastamisessa, tietojen oikaisemisessa sekä käyttölokitietojen saaminen on maksutonta.

Muiden tietopyyntöjen kohdalla noudatamme Pohjanmaan hyvinvointialueen vahvistamia asiakirja- ja tietopalvelumaksuja.

Valitusoikeus

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa tai jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietojasi (kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin), ja jos mielestäsi kieltäytymiselle ei ole perusteita. Toimita tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoinen hakemus ja liitä siihen kopiot kieltäytymistodistuksesta, oikaisuvaatimuksestasi ja virheellisestä asiakirjasta.

Linkki tietosuojavaltuutetun toimisto