Siirry sisältöön

Omien rekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä käsitellä häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus perustuu tietosuoja-asetukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679).

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Omia tietoja voi pyytää täyttämällä omien tietojen tarkastamista koskevan tarkastuspyyntölomakkeen. Voit esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti. Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • pyydettävä tieto ja ajanjakso,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tarkastusoikeudesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Virheellisen tiedon oikaiseminen tai poistaminen

Henkilörekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia.

Mikäli esimerkiksi potilasasiakirjoissa on mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voit käyttää virheen oikaisuvaatimus-lomaketta tai esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti.

Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • oikaistava tieto sanatarkasti,
 • ehdottamasi muutos sanatarkasti,
 • perustelut ehdottamillesi muutoksille,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Hakutekijät, jolla asiakirjaa on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä käytetään hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta tai asianumeroa. Potilas- ja asiakastietojen hakutekijänä käytetään henkilötunnusta.

Tietojen maksullisuus

Omien rekisteritietojen tarkastamisessa, tietojen oikaisemisessa sekä käyttölokitietojen saaminen on maksutonta.

Muiden tietopyyntöjen kohdalla noudatamme Pohjanmaan hyvinvointialueen vahvistamia asiakirja- ja tietopalvelumaksuja.

Valitusoikeus

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa tai jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietojasi (kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin), ja jos mielestäsi kieltäytymiselle ei ole perusteita. Toimita tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoinen hakemus ja liitä siihen kopiot kieltäytymistodistuksesta, oikaisuvaatimuksestasi ja virheellisestä asiakirjasta.

Linkki tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamossa käsitellään saapuvia asiakirjoja. Saapuneet tietopyynnöt rekisteröidään ja toimitetaan eteenpäin oikealle taholle.

Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo, X-1
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Avoinna arkisin 9-14. Puhelinnumero 06 218 1111, sähköposti: kirjaamo@ovph.fi

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Potilaskertomusarkisto / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Avoinna arkisin klo 8.00–15.30. Puhelinnumero 06 213 1841. Fax. 06 213 1848.

Tietosuojasyistä emme käsittele henkilötietoja sisältäviä viestejä sähköpostitse.

Sähköpostiosoite: potilaskertomusarkisto@ovph.fi

Tietosuojavastaava käsittelee lokitietopyynnöt ja selvitykset.

Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Tietosuojavastaava / C.0
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Puhelinnumero 06 213 1840, sähköposti: tietosuojavastaava@ovph.fi

Tietosuojasyistä emme käsittele henkilötietoja sisältäviä viestejä sähköpostitse.