Siirry sisältöön

Näin laskutamme

 1. Ensimmäisen laskun lähettäjä on Pohjanmaan hyvinvointialue. Muista laskua maksaessasi viitenumero ja summa.
 2. Jos asiakas ei maksa laskua, lähettää Intrum Oy muistutuksen maksamattomasta laskusta. Viitenumero ja summa katsotaan muistutuslaskusta, ei alkuperäisestä laskusta.
 3. Jos asiakas jättää muistutuslaskun edelleen maksamatta, saa asiakas seuraavaksi ensimmäisen perintäkirjeen Intrum Oy:ltä.
 4. Jos asiakas jättää ensimmäisen perintäkirjeen laskun edelleen maksamatta, saa asiakas seuraavaksi toisen perintäkirjeen Intrum Oy:ltä.
 5. Jos asiakas jättää laskun maksamatta kahden perintäkirjeen jälkeen, lasku siirtyy ulosottoon.

Maksukatto

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 762 euroa kalenterivuodessa (vuonna 2024). Maksukaton täytyttyä

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 25,10 euro hoitopäivältä.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut sekä
 • toimeentulotuella maksetut maksut.
 • Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa.

Maksukattoon ei myöskään lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella. (Asiakasmaksulaki 6 a §)

Asiakasmaksukaton täyttymisen seuranta on asiakkaan vastuulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon laskuista käy ilmi, lasketaanko hoitomaksu maksukattoon vai ei. Maksukattoon laskettavat hoitokulut on merkitty laskuun niin, että asiakas voi seurata maksukattoon laskettavia kuluja helposti. Kun asiakkaan maksukatto (762 euroa) on täyttynyt, hän ottaa yhteyttä hyvinvointialueen potilas- ja asiakasreskontraan (yhteystiedot löytyvät hyvinvointialueen laskusta). Vapaakortin myöntää se sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö, jossa asiakas on saanut hoitoa maksukaton täyttyessä. Vapaakortti lähetetään asiakkaalle postitse.

Asiakasmaksun alentaminen tai palveluseteliarvon korottaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen tai palvelusetelin arvon korottaminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu tai palvelusetelin omavastuuosuus heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 § ja laki palvelusetelistä 8 §). Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella ja maksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen koskee kaikkia sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Velvollisuus alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja koskee myös kaikkia tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja, kuten pitkäkestoista laitoshoitoa (yli 3 kuukautta). Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske terveydenhuollon tasamaksuja (esim. poliklinikkamaksut, suun terveydenhuollon maksut, tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito, sarjahoitomaksut kuten fysioterapia).

Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan myös puolison tulot ja menot. Päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdään hakemuskuukauden alusta alkaen. Alennusta ei myönnetä, jos asiakkaan säästöt ylittävät 4000 € tai jos pariskunnan yhteenlasketut säästöt ylittävät 8000 €.

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä tai palvelusetelin arvon korottamista voi hakea alla olevalla lomakkeella:

Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen. Puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä.

Jos henkilöllä on kuollessaan maksamattomia maksuja Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja perunkirjoituksessa todetaan, että kuolinpesä on varaton, pesänhoitaja voi lähettää perunkirjoituksen hyvinvointialueen potilas- ja asiakasreskontraan. Jos perunkirjoitus osoittaa, että varoja ei ole, maksamattomat maksut poistetaan.

Lisätietoja antavat asiakasmaksuasiantuntijat: puh. 06 218 5123, 06 218 5124 (klo 9-11)

Asiakas- ja potilaslaskujen oikaisuvaatimus

Asiakas- ja potilasmaksujen laskutuksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuyksikkö

Jos sinun lasku sisältää asia- tai laskuvirheitä, ota yhteys yksikköön, missä olet saanut hoitoa tai palvelua, jotta voit tarkistaa mahdollisen laskussa olevan virheen.

Jos olet vielä tyytymätön laskuun, kun olet ollut yhteydessä hoitavaan yksikköön, on sinulla oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti osoitteeseen Pohjanmaan hyvinvointialue, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa. Oikaisuvaatimuksessa tulee olla nimi, yhteystiedot, mitä laskua asia koskee sekä oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päiväyksestä. Kopio laskusta tulee liitää oikaisuvaatimukseen.

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun oikaisuvaatimusohje esim. ympärivuorokautisen palveluasumisen maksusta, on maksupäätöksen mukana. Ota ensin yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt päätöksen eli henkilöön, joka on allekirjoittanut päätöksen. Jos olet vielä yhteydenoton jälkeen tyytymätön asiakasmaksuun, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 30 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista.

Maksuyksikön yhteystiedot

Christine Widd, maksuyksikön päällikkö puh. 044 727 1525, christine.widd@ovph.fi

Alina Söderman, controller, puh. 040 661 0519, alina.soderman@ovph.fi

Sari Viinikka, asiakasmaksuasiantuntija, puh. 06 218 5123 (klo 9-11), sari.viinikka@ovph.fi

Elina Mäki, asiakasmaksuasiantuntija, puh. 06 218 5124 (klo 9-11), elina.susanna.maki@ovph.fi

Ota yhteyttä myyntireskontraan jos haluat siirtää eräpäivää tai sinulla on muita kysymyksiä laskujen maksuista. Ota meihin yhteyttä ennen laskun eräpäivää.

Vaasan keskussairaalan laskut:

Ota yhteyttä myyntireskontraan Pohjanmaan hyvinvointialueen vaihteen kautta puh. 06 218 1111.

Myyntireskontran puhelinaika arkisin klo 9-12.

Hyvinvointialueen muut laskut (ei Vaasan Keskussairaalan):

Puh. 06 213 1880 (arkisin klo 10-12) Sähköposti asiakaslaskutus@ovph.fi

Kristiinankaupunki ja Kaskinen: puh. 040 675 5048

Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8039

Närpiö: puh. 040 650 8037

Vaasa ja Laihia: puh. 040 615 2477, 06 218 2136, puhelinaika klo 9-11

Mustasaari ja Vöyri: puh. 044 424 9262

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Luoto ja Kruunupyy: puh. 06 786 2012

Kristiinankaupunki: puh. 040 675 5048

Närpiö, Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8037

Vaasa ja Laihia: puh. 06 218 2154

Mustasaari ja Vöyri: puh. 044 424 9262

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Luoto ja Kruunupyy: puh. 06 786 2012

Kristiinankaupunki ja Kaskinen: puh. 040 675 5048

Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8039

Närpiö: puh. 040 650 8037

Vaasa ja Laihia: puh. 040 675 5048

Mustasaari ja Vöyri: puh. 044 424 9262

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Luoto ja Kruunupyy: puh. 06 786 1310

Vaasan keskussairaala: puh. 040 194 9096, puh. 040 541 7249, puhelinaika klo 9-12

Malmin sairaala: puh. 06 786 2012

Kristiinankaupunki: puh. 040 675 5072

Närpiö ja Kaskinen: puh. 040 160 0668

Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8065

Laihia: puh. 040 525 9191

Vaasa: puh. 06 218 2153, puh. 06 218 2154, puh. 06 218 2135, puh. 06 218 2136, puhelinaika klo 9-11

Mustasaari: puh. 040 589 3167

Vöyri: puh. 050 355 1378

Uusikarlepyy ja Luoto: puh. 06 786 2741

Pietarsaari: puh. 06 786 2688

Pedersöre: puh. 06 786 2647

Kruunupyy: puh. 040 675 5072

Kristiinankaupunki ja Kaskinen: puh. 040 675 5072

Närpiö: puh. 040 160 0668

Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8065

Vaasa: puh. 06 218 2153, puh. 06 218 2135, puh. 06 218 2136, puh. 06 218 2154 (intervallihoito), puhelinaika klo 9-11

Mustasaari: puh. 040 589 3167

Vöyri: puh. 050 355 1378

Uusikaarlepyy: puh. 06 786 2636

Pietarsaari: puh. 050 345 9792, puh. 06 786 2636 (intervallihoito)

Pedersöre: puh. 06 786 2636

Luoto: puh. 06 786 2647, puhelinaika klo 9-11

Kruunupyy: puh. 040 675 5072

Koko Pohjanmaa: puh. 06 218 2136, puh. 040 615 2477, puhelinaika klo 9-11

Koko Pohjanmaa: puh. 040 668 6981

Kristiinankaupunki ja Kaskinen: puh. 040 675 5072

Närpiö: puh. 040 160 0668

Maalahti ja Korsnäs: puh. 040 650 8065

Vaasa ja Laihia: puh. 040 615 2477, 06 218 2135 puhelinaika klo 9-11

Mustasaari: puh. 040 589 3167

Vöyri: puh. 050 355 1378

Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Luoto ja Kruunupyy: puh. 050 345 9792

Pixnekliniken: puh. 040 6508112 (tiistai – torstai)

Koko Pohjanmaa: puh. 040 610 6221, puh. 040 668 6981