Siirry sisältöön

Palveluntuottajille

Täällä voit yksityisenä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajana tehdä omavalvontailmoituksen omassa tai alihankkijasi toiminnassa tapahtuneesta asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti ja vakavasti vaarantaneesta tapahtumasta.

Lähettämäsi omavalvontailmoitus ohjautuu tiedoksi Pohjanmaan hyvinvointialueen laadun ja valvonnan yksikölle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astui voimaan 1.1.2024. Lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rekisteröintien käsittely siirtyi kokonaisuudessaan Valviralle ja aluehallintovirastoille. Hyvinvointialueet eivät enää käsittele ilmoitus- ja lupa-asioita, eivätkä tee terveydenhuollon toimitilojen käyttöönottotarkastuksia.

Koti- ja tukipalvelujen (mm. ateriapalvelu, vaatehuolto, siivouspalvelu, kylvetyspalvelu ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltona sosiaalihuoltoa tarvitsevalle asiakkaalle.

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. …

Tukipalvelut Sosiaalihuoltolain 19 §: n mukaan tukipalveluita ovat mm. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä …

Jaamme tietoa ohjeiden muodossa Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella toimiville palveluntuottajille. Ohjeistukset pohjautuvat Pohjanmaan hyvinvointialueen yleisiin ohjeisiin.