Siirry sisältöön

Jatkossa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen palveluntuottajien rekisteröintihakemukset (aiemmin ilmoitukset ja lupahakemukset) tehdään 1.1.2024 alkaen sähköisesti Soterin sähköisen asioinnin kautta. Soterin sähköinen asiointi palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi.

Valvontalain mukainen rekisteröintimenettely koskee yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia.

Aiemmin luvan tai rekisteröintipäätöksen saaneet yksityiset palveluntuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat jatkaa toimintaansa aiemman luvan tai rekisteröinnin mukaisesti eikä siirto edellytä palveluntuottajilta toimenpiteitä.

Valvontalain mukaan myös sosiaalipalveluiden tukipalveluita ja vammaispalveluiden henkilökohtaista apua tuottavien palveluntuottajien tulee jatkossa rekisteröityä Soteri-rekisteriin. Hyvinvointialueille (aiemmin kuntiin) ilmoituksen tehneet ja hyvinvointialueen (tai kunnan) tukipalvelutuottajarekisteriin merkityt tukipalveluntuottajat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa. Valvira tai aluehallintovirasto muuttaa toimialueellaan ennen lain voimaantuloa palveluntuottajalle myönnetyt luvat ja tehdyt rekisteröinnit valvontalain mukaisiksi palveluntuottajan ja palveluyksikköjen rekisteröinneiksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Aluehallintovirastot ja Valvira ohjeistavat palveluntuottajia rekisteröintiasioissa:

Lisätietoja:

Palveluntuottajarekisteri Soteri – Sosiaali- ja terveyspalvelut – Luvat, ilmoitukset ja hakemukset​ – Yritys tai yhteisö​ – Asioi – Aluehallintovirasto – Aluehallintovirasto (avi.fi)

Palveluntuottajarekisteri Soteri | Valvira

Soterin asioinnin loppukäyttäjäohje sosiaali- ja terveydenhuolto 2024 (valvira.fi)