Siirry sisältöön

Yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan tulee välittömästi salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa tällä omavalvontailmoituksella Pohjanmaan hyvinvointialueelle (palvelunjärjestäjälle) palveluntuottajan omassa tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneet tapahtumat, vahingot tai vaaratilanteet sekä muut sellaiset puutteet, joita palveluntuottaja ei ole kyennyt tai ei kykene korjaamaan omavalvonnallisin toimin. 

Lähettämäsi omavalvontailmoitus ohjautuu tiedoksi Pohjanmaan hyvinvointialueen laadun ja valvonnan yksikölle.  

Ilmoituksen saavuttua valvonta ottaa sinuun/ palveluyksikköönne yhteyttä 1–2 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tai viimeistään tapahtumaa seuranneena ensimmäisenä arkipäivänä. 

Valvonta ilmoittaa tapahtuneesta hyvinvointialueella kyseisen palvelun järjestämisestä vastaaville henkilöille ja aluehallintovirastolle (AVI), ellei ilmoitusta heille ole jo aiemmin tehty. 

Tapahtuman vaatimista jälkiselvittelyistä ja jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteydenoton yhteydessä. 

Yksityisen palveluntuottajan omavalvontailmoitus

Pohjanmaan hyvinvointialue 
Laatu ja valvonta