Siirry sisältöön

Yksityiset palveluntuottajat saavat myydä sosiaalihuollon palveluita arvonlisäverottomasti ainoastaan niissä tapauksissa, joissa toiminta on sosiaaliviranomaisten hyväksymää ja valvomaa. Lue lisää ilmoituksenvaraisista palveluista.

  • Yritys on tehnyt Pohjanmaan hyvinvointialueen laadun ja valvonnan yksikölle ilmoituksen muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, missä kunnassa/kunnissa palveluntuottaja toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palveluntuottaja toimii hyvinvointialueen ulkopuolisissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä myös niihin kuntiin.
  • Yritys on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Yritys on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen, josta ilmenee, minkälaista palvelua asiakas tarvitsee ja kuinka usein.
  • Yrityksellä on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Yrityksellä on omavalvontasuunnitelma.
  • Kun toimintasi sosiaalihuollon palvelujen tuottajana on hyväksytty, asiakas voi olla sinuun yhteydessä ostaakseen palveluita.

Kun yllä mainitut kriteerit täyttyvät, yrityksesi voi laskuttaa tuotetun palvelun arvonlisäverottomana. Arvonlisäveron osuus hinnasta on 24 %. Asiakas voi lisäksi käyttää kotitalousvähennystä veroilmoituksessaan.

Laadun ja valvonnan yksikkö valvoo toimintaa.

Laadun ja valvonnan yksikölle on ilmoitettava, jos toiminta loppuu tai muuttuu tai jos vastuuhenkilöt vaihtuvat.

Ilmoitus sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta  Aluehallintoviraston pdf-lomake

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen keskeyttämisestä  Aluehallintoviraston pdf-lomake

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta  Aluehallintoviraston pdf-lomake

Yksityisiksi sosiaalihuollon palveluntuottajiksi haluavien tuottajien tulee toimittaa

  • täytetty hakemuslomake liitteineen
  • omavalvontasuunnitelma (kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta)

Lisätietoa menettelystä on sivulla ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta sekä aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Veroviranomaiset antavat tietoa siitä, miten tuottajana toimit verotuksen suhteen. Verohallinto on antanut 1.10.2011 voimaan tulleen ohjeen sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (604/40/2011).

Lue lisää:

www.vero.fi

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (syventävät vero-ohjeet)