Siirry sisältöön

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää palveluja asukkaille. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään hyvinvointialueen palveluissa. Palvelusetelillä voit itse valita palveluntuottajan, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on hyväksynyt määriteltyjen laatukriteereiden mukaisesti.

Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Lue lisää

Palveluseteli- ja ostopalveluiden sekä hoitotarvikejakelun asiointikanavalta www.palse.fi

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus  www.vero.fi