Siirry sisältöön

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää palveluja asukkaille. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään hyvinvointialueen palveluissa. Palvelusetelillä voit itse valita palveluntuottajan, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on hyväksynyt määriteltyjen laatukriteereiden mukaisesti.

Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Palvelusetelien soveltamisohjeet

Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluseteleiden soveltamisohjeet on päivitetty ja yhtenäistetty. Uutena osiona on laadittu kaikille palvelusetelituottajille yhteinen yleinen osa: Palvelusetelit – Yleinen soveltamisohje.
Yleisen osion lisäksi myös palvelukohtaiset osiot on päivitetty.

Soveltamisohjeet tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuehallitus on hyväksynyt ohjeet 26.9.2022 § 119.

Palvelusetelien soveltamisohjeet 2023

Palvelusetelien soveltamisohjeet 2024

Henkilöstöluettelo

Postiosoite:

Pohjanmaan hyvinvointialue/Kirjaamo/Laadun ja valvonnan yksikkö 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa                                                                                        

Sähköposti: kirjaamo(at)ovph.fi                                                                

Puhelin: vaihde 06 218 1111                        

Kotisivut: pohjanmaanhyvinvointi.fi

Palveluseteleiden vastuuhenkilöt

Palveluseteleiden ohjaus ja neuvonta:

  • Lääkinnällinen kuntoutus: Heidi Kotanen, ylihoitaja, puhelin 040 4867 593, sähköposti: heidi.kotanen(at)ovph.fi
  • Kotihoito- ja ikäihmisten asumispalvelut: Ebba Finnäs, koordinoiva palveluesimies, puhelin 044 4038 580, sähköposti: ebba.finnas(at)ovph.fi
  • Vammaispalvelut ja omaishoidon tuki (alle 65 vuotiaat): Hannele Grankvist, asiantuntija, puhelin 050 5486 253, sähköposti: hannele.grankvist(at)ovph.fi
  • Omaishoidon tuki (yli 65 vuotiaat): Monika Björkqvist, koti- ja asumispalvelujen päällikkö, puhelin 050 5994 671, sähköposti: monika.bjorkqvist(at)ovph.fi
  • Ikäihmisten päivätoiminta: Monika Björkqvist, koti- ja asumispalvelujen päällikkö, puhelin 050 5994 671, sähköposti: monika.bjorkqvist(at)ovph.fi

Palse ja Vaana -järjestelmät, palvelusetelit, ohjaus, neuvonta, palveluntuottajan ilmoittamat muutokset ja laskutusasiat:

  • Sari Hopponen, palveluohjaaja, puhelin 040 8051 366, sähköposti: sari.hopponen(at)ovph.fi
  • Lääkinnällinen kuntoutus: Katja Rinneharju, kuntoutussihteeri, puhelin 040 1329 693, sähköposti katja.rinneharju(at)ovph.fi ja Heidi Carlström, kuntoutussihteeri, puhelin 040 5854 635, sähköposti heidi.carlstrom(at)ovph.fi

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi, ohjaus, neuvonta ja hakemusten käsittely:

  • Laadun ja valvonnan yksikkö: Anne Jaskari, valvonnan päällikkö, puhelin 040 5597 267, sähköposti: anne.jaskari(at)ovph.fi

Lue lisää

Palveluseteli- ja ostopalveluiden sekä hoitotarvikejakelun asiointikanavalta www.palse.fi

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus  www.vero.fi