Siirry sisältöön

Näiden työkalujen avulla voit osallistua asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Muistilista asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa                                             

Muistilista on tarkoitettu tueksi asiakkaalle, potilaalle, läheiselle tai toisen puolesta asioivalle henkilölle käytettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

1. Valmistaudun käynteihin ja tapaamisiin kirjaamalla mieltäni askarruttavat kysymykset ja asiat muistiin.
2. Osallistun aktiivisesti palvelujeni ja hoitoni suunnitteluun.
3. Tuon mukanani palveluihini ja hoitooni tarvittavat ja ajankohtaiset tiedot.
4. Osallistun henkilöllisyyteni varmistamiseen käyttäessäni palveluita ja ollessani hoidossa.Kerron nimeni ja henkilötunnukseni aina itse. Lisäksi näytän kuvallisenhenkilöllisyystodistukseni.
5. Pyydän ammattilaiselta lääkityslistan. Pidän sitä yllä kaikista niistä lääkkeistä,itsehoitovalmisteista, luontaistuotteista ja rohdosvalmisteista, joita käytän. Otan sen ainamukaani asioidessani sosiaali- ja terveydenhuollossa.
6. Varmistan, että ammattilaisilla on tiedossa erityistarpeeni, esimerkiksi tulkkauksen tarve.
7. Otan halutessani läheiseni/edunvalvojani mukaan palvelu- ja hoitokäynneilleni.
8. Noudatan sopimiamme ohjeita. Kerron, jos ne tuottavat minulle hankaluuksia.
9. Varmistan mahdolliset epäselvyydet, jotka liittyvät saamiini tai avustamani henkilön saamiinohjeisiin. Kysyn, jos jokin asia jää askarruttamaan. Pyydän tarvittaessa lisätietoa myös kirjallisesti.
10. Varmistan, mihin tai keneen voin tarvittaessa olla yhteydessä.
11. Kun huomaan kehitettäviä asioita, otan asian puheeksi tai kerron niistä palautekanavien kautta.

Myös etävastaanottoon on hyvä valmistautua etukäteen, jotta se onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla

Ajantasainen lääkityslista

Ota aina mukaan ajantasainen lääkityslista asioidessasi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kattavaa ja ajantasaista yhteenvetoa kaikista käytössä olevista lääkkeistä ei tietokannoista vielä löydy, vaikka kaikki reseptit ovat sähköisiä. Muista laittaa listalle myös itsehoitovalmisteet, kuten luontaistuotteet, vitamiinit ja muut ravintolisät.

Voit tulostaa lääkityslistan apteekki.fi-sivustolta: https://www.apteekki.fi/apteekki-palvelut/laakityslista-2.html

Henkilöllisyyden varmistaminen

Ammattilaisen tulee tunnistaa asiakas ja potilas luotettavasti hoidon/palvelun jokaisessa vaiheessa. Tunnistamisen tulee tapahtua aina yhteistyössä asiakkaan/potilaan kanssa silloin, kun se on mahdollista.

Lue lisää laadunhallinan ja turvallisuuden suunnitelmasta:

Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2023 (pdf)