Siirry sisältöön

  • auttaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä 
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä 
  • neuvoo, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa 

Mikäli olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeammin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Mikäli asia ei selviä, sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiavastaavaan.

Potilasasiavastaava ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Suojaamattomassa sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa.

Potilasasiavastaavien yhteystiedot

Puhelinnumero 06 218 1080
Puhelinaika maanantai-torstai klo 9-11 ja 12-14.

Sähköpostiosoite: potilasasiavastaava@ovph.fi (suojaamaton sähköposti)

Käynti- ja postiosoite:

Pohjanmaan hyvinvointialue
Vaasan keskussairaala, A1
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa

Potilasasiavastaavat:                

Flöjt Hannele                         
Meltoranta Marjut 
Mäkinen Sari 

Muistutuksen teko

Mikäli keskusteluyhteys hoitavaan tahoon ei tuota toivottua tulosta tai et saa kysymyksiin vastauksia, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään joko vapaamuotoisesti tai lomakkella, joka löytyy sivulta tyytymättömyys hoitoon

Varaa aika etukäteen, jos haluat tavata henkilökohtaisesti.

Vastuuhenkilö: 
West Sari 0401628706 

HUOM! Jos haluat antaa yleistä palautetta palveluistamme tai jonkin yksikön toiminnasta, tee se klikkaamalla sopivaa linkkiä tällä palautesivullamme.