Siirry sisältöön

Asiakkaan hoitoon pääsyä kohtuullisessa ajassa valvotaan hoitotakuulain avulla. Hoidon saatavuutta voi tarkastella Pohjanmaan hyvinvointialueen hoitoonpääsytilastoista.

Hoitoonpääsytilastot

Tiedot hoitoonpääsystä julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelussa. Alla olevat linkit johtavat THL:n verkkopalveluun.

Uuden hoitotakuulain mukaan hyvinvointialueita on velvoitettu 1.9.2023 alkaen julkaisemaan Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedot kuukausittain hoitoon pääsyn enimmäisaikojen noudattamisesta. Huomioi että raporttien luvut eivät vielä ole täysin luotettavia, raportin sisältöä kehitetään.

Hoitoonpääsy perusterveydenhuolto

Hoitoonpääsy suun terveydenhuolto

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoito

Jonotusajat