Siirry sisältöön

Asiakkaan ja potilaan oikeudet määritellään laissa. Terveydenhuollon potilaana sinulla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Lakisääteisinä oikeuksinasi ovat myös päästä hoitoon, saada tietoa ymmärrettävällä tavalla hoidostasi, osallistua hoitosi suunnitteluun, tietojesi salassapitoon ja itsemääräämisoikeuteen. Lisäksi lakisääteisiin oikeuksiisi kuuluvat potilasasiavastaavan maksuton neuvonta ja ohjaus.

Hoitoasi toteutetaan yhteisymmärryksessä kanssasi ja hoidon toteuttamisesta päättää aina lääkäri. Sinun oikeutesi on myös kieltäytyä tarjotusta hoidosta. Hoidosta kieltäytyminen tulee kirjata potilasasiakirjoihisi, jolloin sinua on hoidettava mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärryksessä muilla lääketieteellisesti hyväksyttävillä tavoilla.

Tahdosta riippumaton hoito toteutetaan mielenterveyslain, päihdehuoltolain, tartuntatautilain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain säädösten mukaisesti.

Jos et itse kykene päättämään hoidostasi, läheiseksi nimittämällesi henkilölle annetaan tietoa sairaudestasi. Läheiseltäsi tiedustellaan tietoa hoitotoiveistasi. Jos olet ilmaissut hoitotahtosi, lääkärin tulee toimia hoitotahtoosi kirjatun toiveen mukaisesti.