Siirry sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, muut jäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksen-mukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Lisäksi tarkastuslautakunta tekee aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta

 1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;
 2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
 3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa;
 4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla; 
 5. vastaa tiedottamisesta aluevaltuustolle. 

Tarkastuslautakunta päättää

 1. hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja tarpeellisten esitysten tekemisestä valtuustolle sen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa;
 2. tarkastustoimen talousarvioesityksestä ja määrärahojen käytöstä, tarkastustoimen palvelujen hankkimisesta ja palvelujen antamisesta;
 3. tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön ottamisesta, lukuun ottamatta hyvinvointialueen tarkastuksesta vastaavaa viranhaltijaa, jonka valitsee valtuusto;
 4. tarkastustoimen sisäisestä hallinnosta ja työnjaosta sekä 
 5. hyvinvointialueen tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan hankintavaltuuksista.

Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.

JäsenVarajäsenPuolue
Mikael Gädda (pj.)Kenth NedergårdRKP
Maria Palm    Ove BergmanRKP
Gunilla JusslinLinda PellfolkRKP
Kari HäggblomKirsti IkolaSDP
Barbro Kloo   Sture EricksonRKP
Hanna StrandbergKenneth HolmgårdRKP
Antti Tuomela (varapj.)Johanna AhopeltoKok.
Heimo HokkanenPihla KaunismäkiKD
Jukka MäkynenJuha RantalaPS

Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Varapuheenjohtaja voi olla muu vaalikelpoinen henkilö. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Pohjanmaan enemmistökieli on ruotsi ja vähemmistökieli on suomi.

Aluevaltuusto valitsee kansalliskielilautakunnan, jonka tehtävänä on

 1. selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;
 2. selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;
 3. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi; sekä
 4. seurata ja raportoida kielellisten oikeuksien toteutumista hallintosäännön 11. §:n mukaisesti.

Kansalliskielilautakunnan esittelijänä toimii johdon hallintopäällikkö. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

JäsenVarajäsenPuolue
Lindberg MarjaYli-Pelkola KimRKP
Ala-Heikkilä Sari (pj.)Heinänen AnjaSDP
Pääjärvi-Myllyaho RiittaAro ErkkiKok.
Kaunismäki TomiIsuls PäiviKD
Sipinen HelinäKarppi PäiviPS
Knuutti TeemuKoskinen SamiKesk.
Tuominen JuuliaNärvä TuulaVihr.
Kinnari Raimo OSjöman SatuVas.
Harju Jukka   Korpi SeppoSDP

Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Aluevaltuusto valitsee varsinaisten jäsenten lisäksi lautakunnalle viisi (5) varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnasta säädetään erikseen vaalilaissa.

Aluevaltuusto valitsee aluevaalilautakunnan, jonka tehtävänä on hoitaa vaalilaissa (714/1998) sille säädetyt tehtävät.

Aluevaalilautakunnan esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

JäsenVarajäsen
Hans Frantz, puheenjohtaja, RKPMinna Ingram, Kesk.
Marjatta Kiviranta, SDPAntti Haarala, Vas.
Leena Ollila, Kok.  Mirva Gullman, Vihr.
Ilmo Eerola, PSEva Lillmangs, RKP
Eva-Maria Eklund, varapj, KDMartti Suomi, SDP

Suhteellisten vaalien lautakunta

Aluevaltuusto valitsee tarvittaessa toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

JäsenVarajäsen
Jenni Ingo, puheenjohtaja, RKPMinna Niemi, Kesk.
Jorma Kivimäki, varapj., SDPHarri Moisio, Vas.
Marko Heinonen, Kok.  Lotta Alhonnoro, Vihr.
Helinä Sipinen, PSRobert Sjöström, RKP
Andreas Hjulfors, KDArja Miettinen, SDP