Siirry sisältöön
Yleinen

Aluevaltuusto hyväksyi sopimusten, omaisuuden ja henkilöstön siirrot hyvinvointialueelle

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 21.3. hyvinvointialueelle siirtyvistä kiinteistöistä ja henkilöstöstä sekä yleisten sopimusten siirrosta.

– Vaikka olemme täällä Pohjanmaalla uuden, 1. tammikuuta 2023 aloittavan hyvinvointialueen valmisteluissa pidemmällä kuin suurin osa muista alueista, on meillä valtava työ hoitaa jäljellä olevat siirrot sujuvasti. Aikaa on vähän, joten tänään tehdyt päätökset olivat erittäin tärkeitä. Monta palaa tässä palapelissä täytyy vielä saada paikoilleen. Onnistuneeseen lopputulokseen tarvitaan joustavaa yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja muiden asianosaisten kanssa, aluevaltuuston puheenjohtaja Mikko Ollikainen toteaa.

Kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023. Siirto koskee

  • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää
  • Eskoon ja Kårkullan erityishuoltopiirien toimintoja Pohjanmaalla
  • Korsnäsin sosiaalihuoltoa
  • Kruunupyyn kunnan sosiaali-ja terveydenhuoltopalveluita, jotka siirtyvät kuntayhtymä Soitelta sekä oppilashuoltoa
  • Pohjanmaan pelastuslaitosta sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen toimintaa Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn osalta.

Kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit ovat tehneet selvityksen, jossa on kuvattu hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät velat ja muut sitoumukset, vastuut ja sopimukset sekä omaisuus.

Lain mukaan kuntien ja kuntayhtymien voimassa olevat sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Pohjanmaalla kyse on palvelu-, ICT-, ja tukipalvelusopimuksista, tilavuokrasopimuksista, teleoperaattori- ja leasing-sopimuksista.

Omaisuus ja velat siirtyvät 1.1.2023

Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirrettävän käyttöomaisuuden arvo on noin 14,4 miljoonaa euroa. Yhdessä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omaisuuden kanssa Pohjanmaan hyvinvointialueen käyttöomaisuus on ensi vuoden alussa noin 423,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi omaisuutta siirretään erillisillä leasingsopimuksilla.

Kuntayhtymillä on myös velkoja, joiden arvoksi ensi vuoden alussa on arvioitu 208,2 miljoonaa euroa. Tästä 206 miljoonaa muodostuu hyvinvointialueen Vaasan keskussairaala-alueella tehtävistä saneerauksista sekä uudisrakentamisesta, josta merkittävimpänä H-talo.

300 toimipistettä Kruunupyystä Kristiinankaupunkiin

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat ja toimintaan liittyvä irtaimisto siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan. Ensi vuoden alusta hyvinvointialueella on noin 300 toimitilaa eri puolilla Pohjanmaata. Näissä on yhteensä 380 000 kerrosneliötä, joista hyvinvointialueen omistamissa kiinteistöissä uuden H-talon valmistuttua on reilu kolmasosa, 144 500 neliötä.

Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimitilojen vuokrasopimukset solmitaan kuntien kanssa maaliskuun aikana. Osa kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän välisistä vuokrasopimuksista tulee olemaan siirtyviä vuokrasopimuksia ja osa vuokrasopimuksista solmitaan vain vuodeksi kuntayhtymän kanssa.

Lähes 8000 ammattilaisen organisaatio

Hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden henkilöstön siirtymisestä on tehty selvityksiä, jotka vielä täydentyvät. Tämän hetken tiedon mukaan hyvinvointialueella tulee olemaan 7889 työntekijää. Hyvinvointialueelle siirtyy hoitotyön ja sosiaalipalveluiden henkilöstöä, pelastuslaitosten henkilöstöä sekä esimiehiä erilaisilla ammattinimikkeillä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstökulut ovat 1.1.2023 noin 391,4 miljoonaa euroa, johon voivat vaikuttaa vielä mahdolliset palkankorotukset.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana:

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.