Siirry sisältöön
Yleinen

Aluevaltuusto hyväksyi uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan

Aluevaltuusto sitoutui maanantaina 6. kesäkuuta uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan. Asiaa on aiemmin käsitellyt myös kuntayhtymän hallitus ja valtuusto sekä aluehallitus.

Uuden järjestelmän hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät ict-palvelut in-house -yhtiö 2M-IT:ltä, joka toimii kilpailutuksen hankintayksikkönä. Hankintaprosessista vastaa 2M-IT ja hyvinvointialue vastaa kilpailutettavan järjestelmän sisällöstä ja toiminnallisuudesta.

Vastuut Kruunupyyn palveluiden järjestämisestä selvillä

Aluevaltuusto käsitteli myös Kruunupyyn asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtoa Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Aluevaltuusto hyväksyi vastuunjakotaulukon, jossa määritellään, mitä palveluita Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa itse ja mitä palveluita hankitaan sopimuksin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

– Olen hyvin iloinen, että olemme päässeet yksimielisyyteen vastuunjaosta, jotta Kruunupyyn asukkaat voivat myös tulevaisuudessa hakeutua palveluiden piiriin Kokkolaan ja Keski-Pohjanmaalle. Tämä on ollut tavoitteemme koko ajan ja olemme ottaneet ison askeleen eteenpäin. On tärkeää jatkaa sopimusten työstämistä ja huolehtia, että kaikki yksityiskohdat tulevat oikein, aluevaltuuston puheenjohtaja Mikko Ollikainen sanoo.

Aluevaltuustolle annettiin myös tiedoksi aluehallituksen linjaus, jonka mukaan hyvinvointialuejohtaja ja muut vastuulliset virkamiehet käyvät vielä lokakuussa neuvottelut kuntayhtymä Soiten, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen sekä Eskoon ja Kårkullan kuntayhtymien kanssa, jotta mm. henkilöstöä, tiloja ja sopimuksia koskevat tiedot ovat ajantasaisia.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.