Siirry sisältöön
Yleinen

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026

Hyvinvointialueiden rahoitus on tarveperustainen ja tulee valtiolta. Talous tulee saada tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Ensi vuoden säästöjen jälkeen on edessä vielä ainakin yksi säästöpaketti, jonka valmistelu on aloitettu jo marraskuun lopussa.

Valtion rahoitus on todettu riittämättömäksi siihen toimintaan, jota Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköissä harjoitetaan. Epärealistinen lähtötaso, korkea inflaatio, korkojen nousu, suuret palkankorotukset ja yhä levottomampi maailmantilanne vaikuttavat siihen, että vahvistetun rahoituksen ja nykyisen toiminnan tarpeiden välissä on aukko.

Tiukka taloudellinen tilanne määrää muutosten tahdin

Hyvinvointialueen säästövaatimukset on jaettu vuosille 2023 – 2026 seuraavasti. Säästöohjelmassa vuonna 2026 kurotaan umpeen aikaisempina vuosina kertyvä alijäämä.

 2023202420252026
Säästövaade10 miljoonaa euroa30 miljoonaa euroa30 miljoonaa euroa15 miljoonaa euroa
Tulos-62 miljoonaa euroa-34 miljoonaa euroa+29 miljoonaa euroa+71 miljoonaa euroa
Kertynyt yli- tai alijäämä-62 miljoonaa euroa-96 miljoonaa euroa-67 miljoonaa euroa+4 miljoonaa euroa

– Meillä on lakisääteinen velvoite tasapainottaa talous, mutta samalla myös velvollisuus järjestää lakisääteiset palvelut. Ihmiset voivat siis säästöistä huolimatta luottaa siihen, että turvaamme sosiaali- ja terveydenhuollon ja Pelastustoimen palvelut, kun niitä tarvitaan, hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen korostaa.

Vuoden 2024 talousarviossa tavoitellaan 30 miljoonan säästöjä

Vuonna 2023 toteutettiin tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman ensimmäiset osat, joiden vaikutus ei ole vielä nähtävissä, mutta se tuottaa toivottavasti 10 miljoonan euron säästön- Sopeuttamisohjelma jatkuu uusilla panostuksilla ja uusilla säästöillä, joiden vaikutus talousarvioehdotukseen on 30 miljoonan euron nettovähennys, jonka jälkeen vuoden 2024 talousarvio osoittaa 33,8 miljoonan euron alijäämää.

Lain mukaan kertynyt alijäämä on katettava viimeistään vuonna 2026, ja sen vuoksi suunnitelma sisältää lisää sopeuttamistoimenpiteitä vuosiksi 2025-2026.

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuuksia vuodeksi 2024, joten se voi toteuttaa vain investoinnit, joille myönnettiin lainanottovaltuudet vuodeksi 2023, sekä täyttää laitteiston, ajoneuvojen ja varusteiden uusintainvestointien vähimmäistarpeen, joka voidaan rahoittaa olemassa olevilla kassavaroilla. 

Pohjalaisten palvelut maksavat lähes 900 miljoonaa euroa

Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 97 miljoonaa euroa ja toimintakustannukset yhteensä 898,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostavat 50 % kokonaistoimintakustannuksista ja ostopalvelut 34,7 %. Aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ovat 6,8 % ja vuokrien 6 %. Avustukset muodostavat 2 %.

Henkilöstökulut ovat yhteensä 451,6 miljoonaa euroa. Ne sisältävät yhteensä n. 13,5 miljoonan euron palkantarkistukset vuodeksi 2024. Henkilöstön hyvinvointiin on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa.

Aluvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 aluehallituksen esityksen mukaisesti.