Siirry sisältöön
Yleinen

Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun, vaikka toimipaikkoja suljetaan

Kuvituskuva
Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.8. Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan liittyvät toimenpiteet. Listalla oli sekä panostuksia uusiin, kevyempiin palvelumuotoihin että pienien toimipisteiden sulkemisia.

Kokouksessa korostettiin ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä ja uusien palvelumuotojen, kuten digitaalisten palveluiden, jatkuvaa kehittämistä alueen kaikkien asukkaiden ulottuville.

Lisäksi kokouksessa nostettiin osallisuuden tärkeys perustamalla monikulttuurisuusraati sekä kutsumalla Nuorisovaltuuston edustajan mukaan aluevaltuuston kokouksiin.

Lakisääteiset palvelut turvataan ja hoitoa annetaan sitä tarvitseville

Tämän hetkinen palveluverkko ei ole tarkan harkinnan ja suunnittelun tulos, vaan vuosien varrella syntynyt 19 eri organisaation ratkaisujen yhteenliittymä, ja siksi muutoksia tarvitaan.

– Teemme muutoksia, että saamme tämän kokonaisuuden toimimaan paremmin alueemme ihmisille. Turvaamme palvelut myös tulevaisuudessa. Teemme muutokset hallitusti ja jatkuvasti seuraten, jotta voimme myös ketterästi reagoida mahdollisiin ongelmiin. Henkilöstömme tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuksen palveluita myös tämän muutoksen jälkeen, vakuuttaa hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Vuosina 2023–2026 tavoitteena on tämän hetken arvion mukaan 95 miljoonan euron säästöt, joista 10 miljoonaa euroa kohdistuu vuoteen 2023.

Pienimpiä ja haavoittuvimpia terveysasemia ja hammashoitoloita suljetaan

Hyvinvointialueella on jatkossa yhdeksän sosiaali- ja terveyskeskusta, jotka sijaitsevat Kristiinankaupungissa, Laihialla, Maalahdessa, Mustasaaressa, Närpiössä, Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Vaasassa ja Vöyrillä (Oravainen), sekä 13 hyvinvointiasemaa Kaskisissa, Korsnäsissä, Kruunupyyssä (Alaveteli, Kruunupyy ja Teerijärvi), Luodossa, Pedersöressä (Ähtävä), Vaasassa (Tammikaivo, Ristinummi, Sundom + Vähäkyrö) ja Vöyrillä.

Lisäksi joitakin sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan antaa erityisesti iäkkäille ihmisille hyvinvointialueen neljässä muussa toimipisteessä Bergössä, Kristiinankaupungissa, Närpiössä ja Raippaluodossa. Suun terveydenhuollon yksiköistä suljetaan kolme.

Käytännön muutokset palveluverkossa:

 • Ähtävän hammasklinikka suljetaan.
 • Oravaisten hammasklinikka suljetaan.
 • Korsnäsin hammasklinikka suljetaan. Liikkuva yksikkö pilotoidaan syksyllä 2023.
 • Maksamaan terveysasema suljetaan.
 • Särkimon vastaanottopiste suljetaan.
 • Sulvan terveysasema suljetaan.
 • Vähänkyrön äitiysneuvola muuttaa Vaasaan ja Laihialle.
 • Pirttikylän terveysasema suljetaan.
 • Ylimarkun terveysasema suljetaan.
 • Töjbyn terveysasema suljetaan.
 • Kaskisen lastenneuvolan toiminta siirtyy Närpiön perhekeskukseen.

– Näiden suljettavien palvelupisteiden toiminta on ollut haavoittuvaa, koska henkilöstöä on ollut vähän. Henkilöstö siirtyy muihin toimipisteisiimme ja asiakkaat voivat joko asioida lähimmässä toimipisteessä tai valita sopivan terveysaseman. Jatkossa meillä on paremmat mahdollisuudet toiminnan turvaamiseen poissaolojen aikana. Lähipalveluita tuetaan myös liikkuvilla yksiköillä, selventää sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialajohtaja Sofia Svartsjö.

Asumispaikka taataan kaikille nykyisille asukkaille

Hyvinvointialueella satsataan kotona asumisen tukemiseen. Loppuvuoden 2023 aikana laajennetaan hyvinvointiteknologiaa kotiin annetuissa palveluissa, ja otetaan lääkerobotit käyttöön laajemmin. Myös etälääkäripalvelua kehitetään.

Pohjanmaan hyvinvointialueella ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on enemmän kuin muualla Suomessa. Paikkoja on ollut 1921, vaikka kaikki paikat eivät olekaan ollut käytössä.

– Päätöksen mukaisesti meillä on jatkossa 1865 paikkaa. Moni vähennettävistä paikoista on jo nyt ollut tilapäisesti pois käytöstä. Muutokset asumispaikkoihin tehdään dynaamisesti ja hallitusti ja takaamme asumispaikan kaikille nykyisille asiakkaille. Muutos voi tarkoittaa sitä, että joillekin asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa, sanoo koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk.

Tulevat muutokset 24/7-hoivapaikoissa:

AsumispalveluyksikköLaskennallinen paikkamäärä ennenLaskennallinen paikkamäärä jatkossaNäin moneen asiakkaaseen muutos vaikuttaa
Kristinahemmet58530
Åldersro33284
Mariahemmet och Toves stuga24191
Pörtehemmet1715
Björkbacka77700
Heimbo30220
Hagalund51380
AsumispalveluyksikköLaskennallinen paikkamäärä nytToiminta jatkossaNäin moneen asiakkaaseen vaikuttaa
Emilia centret10Senioriasunnot, jos rakennuksen omistaja näin päättää10
Solrosen15Senioriasunnot, jos rakennuksen omistaja näin päättää12
Alvina12Muutetaan intervallipaikoiksi8
Westerhemmet B10Muutetaan intervallipaikoiksi10
Solgård10 tilapäistä paikkaaMuutetaan pysyviksi paikoiksi10
Solhörnan15 ympärivuorokautista ja 15 tavallista paikkaa30 ympärivuorokautista paikkaa15

Intervallihoitoa tullaan jatkossa tarjoamaan siihen erikoistuvissa yksiköissä

Intervallihoitoa tarjotaan sekä omaisen hoitamille ihmisille, jotta omaishoitaja saa tauon, että kotihoidon asiakkaille toimintakyvyn parantamiseksi.

– Suurin muutos intervallihoitopaikoissa on alueemme eteläisessä osassa, jossa paikkamäärä kasvaa. Muutokset antavat henkilökunnallemme mahdollisuuden erikoistua intervallihoitoon, kertoo Pellfolk.

Tulevat muutokset:

Eteläinen alue

Nykytila: 13-16 paikkaa eri asumis- ja yleislääketieteen hoitoyksiköissä     

Jatkossa: 22 paikkaa kahdessa yksiköissä: 12 paikkaa Närpiössä ja 10 paikkaa Maalahdessa

Keskinen alue

Nykytila: 52 paikkaa viidessä yksikössä ja 2-4 paikkaa eri asumisyksiköissä.

Jatkossa: 52 paikkaa viidessä asumisyksiköissä: 40 paikkaa Vaasassa ja 12 paikkaa Mustasaaressa.

Pohjoinen alue

Nykytila: 32 paikkaa kahdessa eri yksikössä ja 5-6 eri asumisyksiköissä ja yleislääketieteen osastoilla

Jatkossa: 32 paikkaa kahdessa yksikössä: Pietarsaaressa ja Pedersöressä.

Lyhytaikainen hoito lääketieteellisistä syistä jatkuu yleislääketieteen vuodeosastoilla.

Digitaalisia palveluita ja kotiin vietäviä palveluita laajennetaan koko alueemme asukkaille

Tällä hetkellä laajennetaan sähköistä ajanvarausta koko alueelle ja useampiin palveluihin. Hoidon tarpeen arviointeja tehdään etäyhteyden kautta ja kehitetään etävastaanottoja. Nykyisiä sähköisiä palveluita ovat esimerkiksi Omaolo –oirearviot ja chat-palvelut. Uusia kotiin tuotavia palveluita ovat esimerkiksi tehostettu kotikuntoutus ja päivystyksen liikkuva yksikkö.

– Digitaalisia palveluita on nyt valmiina käyttöön ja niiden määrä tulee lisääntymään näkyvästi jo syksyn aikana, vahvistaa strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola.

Iäkkäiden, nuorten ja lasten palveluihin satsataan useilla eri tavoilla

Perheneuvolatoimintaa lisätään ja kehitetään kattamaan koko hyvinvointialue. Perhetyössä sekä tehostetussa perhetyössä lisätään omaa toimintaa, samoin lapsiperheiden kotipalvelussa.

– Perustamme seniorineuvolan ja kehitämme edelleen perhekeskuksen toimintoja. Lisäksi palkkaamme psykiatrisia sairaanhoitajia yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin, vahvistaa Svartsjö.

Osallisuutta lisätään muun muassa monikulttuurisuusraadin kautta

Pohjanmaan hyvinvointialueelle päätettiin perustaa monikulttuurisuusraati maahan muuttaneille ja ulkomaalaistaustaisille henkilöille, jotka ovat itse muuttaneet Suomeen tai joiden vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen tai toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla. Raatiin valitaan 10-15 jäsentä ja sen toiminta-aika on 1.10.2023 – 31.5.2025.

Monikulttuurisuusraadin jäsenet edustavat monipuolisesti iän, sukupuolen, asuinalueen, kulttuuri- ja kielitaustojen suhteen. Jäseniltä edellytetään, että he ymmärtävät vähintään kohtuullisesti ruotsin tai suomen kieltä. Katso tästä jäsentiedot.

Lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston aloitteen johdosta tarjotaan jokaiselle nuorisovaltuuston jäsenelle mahdollisuus osallistua vuorollaan aluevaltuuston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella nuorisovaltuuston edustajana.