Siirry sisältöön
Yleinen

Elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa kehitetään Pohjanmaalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä kuntien ja hyvinvointialueiden tulee luoda toimiva liikuntaneuvonta osaksi elintapaohjauksen kokonaisuutta eli sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudet yhteistyön rakenteet. Kehittämistyö käynnistyi Pohjanmaalla 14.2.2024, kun liikuntaneuvojat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kokoontuivat yhteen.

Elintapaohjauksen tavoitteena on tukea yksilöitä elintapojen muutoksessa. Sen avulla pystytään lisäämään yksilötason terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisemään kansansairauksien syntymistä, kuten 2-tyypin diabetesta ja muistisairauksia. Toimiva elintapaohjauksen kokonaisuus edellyttää sujuvaa yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueen välillä.

Kehittämistyön tueksi Pohjanmaalle on luotu alueellinen elintapaohjauksen verkosto, jossa elintapaohjausta kehitetään organisaatiorajat ylittävänä yhteistyönä. Painopisteenä on erityisesti liikuntaneuvonnan palveluketjun yhtenäistäminen. Käytännössä tällä tarkoitetaan yhteistyön tiivistämistä ja yhteisten toimintatapojen määrittämistä. Tavoitteena on, että palvelut muodostavat saumattoman ketjun, jolloin asiakas liikkuu sujuvasti palvelusta toiseen.

– Olemme ottaneet ison harppauksen eteenpäin elintapaohjauksen kehittämisessä luomalla yhtenäisen verkoston alueelle. Eri tahoilla on hieman erilainen rooli kokonaisuudessa, mutta yhteisenä intressinä meillä on Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointi. On hienoa, että pääsemme tekemään kehittämistyötä yhdessä heti alusta alkaen, kuvaa projektipäällikkö Jessica Nygård.

Liikuntaneuvonta tutuksi ammattilaisille

Liikuntaneuvojat tulevat jatkossa olemaan keskeisiä yhteistyökumppaneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikkuminen ja ravitsemus ovat keskeisessä roolissa, kun muutetaan elintapoja. Liikuntaneuvonta auttaa asukkaita löytämään yksilölliset tavat olla aktiivinen, jotta liikkuminen saataisiin osaksi arkea. Liikuntaneuvonnassa asukas määrittää itse omat tavoitteensa. Liikuntaneuvojan rooli on olla apuna sekä kannustaa ja innostaa liikkumaan.

– Liikuntaneuvojien näkökulmasta on tärkeää, että yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toimii. Ammattilaiset tunnistavat ne, jotka eivät liiku riittävästi terveytensä kannalta ja he voivat ohjata asiakkaat liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvojilla on aikaa paneutua tarkemmin asiakkaan liikuntatottumuksiin, kuvaa liikuntaneuvoja Jennifer Storrank.

Liikuntaneuvonnan palveluketjua kehitetään aktiivisesti tämän ja ensi vuoden aikana. Kehittämisen tueksi tehtiin loppuvuoden 2023 aikana kartoitus liikuntaneuvonnasta sekä Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen välisestä yhteistyön toteutumisesta.

– Kartoituksessa nousi selkeästi esille, mitä meidän tulee kehittämisessä ottaa huomioon, jotta yhteistyö toimisi paremmin. Yksi tärkein asia on selkeyttää toimijoiden työnkuvat. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät esimerkiksi tiedä, mitä liikuntaneuvojat tekevät. Asiakasohjauksen kriteerit vaativat myös linjausta. Positiivista kuitenkin on, että molemmilla tahoilla on yhteinen tahtotila saada yhteistyö toimimaan, iloitsee Nygård.