Siirry sisältöön
Yleinen

Esihenkilön työsuojeluvaalit 2023 pidetään toukokuussa


Pohjanmaan hyvinvointialue toimittaa esihenkilön työsuojeluvaalit yhden osa-aikaisen (40 %) ja kahden varatyösuojeluvaltuutetun valitsemiseksi toimikaudelle vaalien tuloksen vahvistettua – 31.12.2025.

Esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu toimii koko Pohjanmaan hyvinvointialueella molemmilla kotimaisilla kielillä. Äänioikeus on jokaisella valinnan toteuttamisaikana hyvinvointialueella työ- tai virkasuhteessa olevalla esihenkilöllä, jolla on esihenkilömandaatti. Vaalikelpoisuus on jokaisella äänioikeutetulla esihenkilöllä.

Vaali-ilmoitus julkaistaan 13.3.2023 intrassa ja www-sivuilla.

Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden voi tarvittaessa tarkistaa esihenkilo.tsv@ovph.fi  13.3-2.4.2023.

Ehdokkaita voivat asettaa vaaleissa äänioikeutetut henkilöt ja/tai heidän viralliset tai epäviralliset ryhmänsä. Ehdokasasiakirja (suostumus ehdokkaaksi) on liitetty tämän ilmoituksen liitteeksi.  

Asiakirjoja voi myös tiedustella vaalilautakunnalta sähköpostitse esihenkilo.tsv@ovph.fi Ehdokasasiakirjat palautetaan vaalilautakunnalle skannattuna sähköpostitse esihenkilo.tsv@ovph.fi Ehdokasasettelu päättyy 2.4.2023 (vk 13) klo 16.00.

Ehdokkaat lähettävät esittelyn itsestään kahdella kielellä sekä kuvan esihenkilo.tsv@ovph.fi 12.4.2023 mennessä.

Ehdokasasettelu julkaistaan organisaation intrassa ja www-sivuilla (vk 16) 17.4.2023, jolloin ehdokkaat voivat esittäytyä ja tehdä vaalityötä.

Sähköinen äänestys järjestetään 2.-12.5.2023.

Vaalitulos ilmoitetaan vahvistamisen jälkeen valituksi tulijoille ja julkistetaan organisaation intrassa ja www-sivuilla viikolla 20.

Vaalilautakunta