Siirry sisältöön
Yleinen

Esihenkilön työsuojeluvaalit


Pohjanmaan hyvinvointialue toimittaa esihenkilön työsuojeluvaalit yhden osa-aikaisen (40 %) ja kahden varatyösuojeluvaltuutetun valitsemiseksi toimikaudelle vaalien tuloksen vahvistettua – 31.12.2025.

Esihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu toimii koko Pohjanmaan hyvinvointialueella molemmilla kotimaisilla kielillä. Äänioikeus on jokaisella valinnan toteuttamisaikana hyvinvointialueella työ- tai virkasuhteessa olevalla esihenkilöllä, jolla on esihenkilömandaatti. Vaalikelpoisuus on jokaisella äänioikeutetulla esihenkilöllä.

Vaali-ilmoitus julkaistaan 4.9.2023 intrassa ja www-sivuilla.

Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden voi tarvittaessa tarkistaa esihenkilo.tsv@ovph.fi  4.-17.9.2023.

Ehdokkaita voivat asettaa vaaleissa äänioikeutetut henkilöt ja/tai heidän viralliset tai epäviralliset ryhmänsä. Ehdokasasiakirja (suostumus ehdokkaaksi) on liitetty tämän ilmoituksen liitteeksi. 

Asiakirjoja voi myös tiedustella vaalilautakunnalta sähköpostitse esihenkilo.tsv@ovph.fi Ehdokasasiakirjat palautetaan vaalilautakunnalle skannattuna sähköpostitse esihenkilo.tsv@ovph.fi Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2023 (vk 37).

Ehdokkaat lähettävät esittelyn itsestään kahdella kielellä sekä kuvan esihenkilo.tsv@ovph.fi 24.9.2023 mennessä.

Ehdokasasettelu julkaistaan organisaation intrassa ja www-sivuilla (vk 39) 27.9.2023, jolloin ehdokkaat voivat esittäytyä ja tehdä vaalityötä.

Sähköinen äänestys järjestetään 2.-11.10.2023.

Vaalitulos ilmoitetaan vahvistamisen jälkeen valituksi tulijoille ja julkistetaan organisaation intrassa ja www-sivuilla (vk 41).

Vaalilautakunta