Siirry sisältöön
Kotikäynti-asiakaslehti

Hyvinvointi on yhteinen tehtävämme


Ihmiseltä ihmiselle, eteenpäin katsova ja vastuullinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen muodostavat Pohjanmaan hyvinvointialueen arvoperustan. Yhteisenä tavoitteenamme on, että väestömme on Suomen hyvinvoivinta ja toimintakykyisintä. Hyvinvointialueen tehtävä on luoda vaikuttavasti turvaa, toimintakykyä ja hyvinvointia kahdella kielellä yhdessä alueemme ihmisten kanssa.

Meitä kaikkia tarvitaan, jotta tavoitteemme hyvinvoinnista ja toimintakyvystä voidaan toteuttaa. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Suurin muutos aikaisempaan on se, että palveluista päättävät luottamushenkilöt valitaan suorilla vaaleilla ja palvelut tuotetaan rahoituksella, jonka valtio myöntää alueen tarveperustan mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelut on tuotettava sillä rahalla, jonka valtio myöntää alueen tarpeen arvioiden. Pohjanmaan väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa saman aikaisesti, kun työtä tekevä väestö pienenee.

Ammattilaisten lisäksi tarvitaan kanssaihmisiä ja yhteisöllisyyttä.

Yhtälö on hankala, mutta yhdessä selviämme. Meitä on vuoden alussa yli 8000 hyvinvointialuetyöntekijää. Teemme tiivistä yhteistyötä alueemme yritysten kanssa. Yhdistyksillä ja vapaaehtoistoimijoilla on paljon asiantuntemusta ja tärkeä rooli hyvinvoinnin ja turvallisuuden tuottajina. Ammattilaisten lisäksi tarvitaan kanssaihmisiä ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteemme on, että toimintamme turvallisuus ja laatu ovat Pohjoismaiden huippua ja että meillä työskentelevät Suomen parhaat hyvinvointityöntekijät.

Marina Kinnunen.

Järjestäytyneen toiminnan lisäksi voimme jokainen vaikuttaa omiin valintoihimme hyvinvointimme ja turvallisuuden varmistamisessa ja osallistua omalla tavallamme muiden auttamiseen. Haastankin jokaisen miettimään, miten sinä voit auttaa läheistäsi?

Marina Kinnunen
Hyvinvointialuejohtaja

Pääkirjoitus on julkaistu Kotikäynti-asiakaslehden numerossa 2/2022.