Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialue vakinaistaa 300 hoitajaa ja rekrytoi sosiaalihuoltoon


Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on Pohjanmaalla käytetty paljon määräaikaisia sijaisia. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä konkretisoitui, että kunnissa on vastattu jatkuvaan sijaisten tai tuntityöntekijöiden tarpeeseen monin erilaisin tavoin. Määräaikaisten ja tuntiperusteisten työsuhteiden määrä aiheutti ongelmia palkanmaksussa toiminnan käynnistymisen jälkeen.

– Koska sijaistarve on jatkuva, haluamme vakinaistaa mahdollisimman monta henkilöä. Tämä tuo jatkuvuutta sekä työntekijöille että työnantajalle, sanoo Marina Kinnunen

Sijaisia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollossa akuuttien poissaolojen sijaisiksi, vuosilomasijaisiksi sekä palkattomien poissaolojen, kuten perhevapaiden sijaisiksi. 300 vakituisen sijaisen paikkaan voivat ensin ilmoittaa kiinnostuksensa henkilöt, jotka nyt tekevät sijaisuuksia määräaikaisina. Lopullisessa valinnassa huomioidaan maantieteellinen alue, osaaminen ja koulutus, jotta ne jakautuvat yksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia, sillä vastaava summa on käytetty määräaikaisten henkilöiden palkkoihin. N. 70 % toimista on lähihoitajan toimia ja 30 % edellyttää alempaa korkeakoulutason ammatillista laillistusta (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi).

Kuntayhtymän hallitus esittää toimien ja virkojen perustamista kuntayhtymän valtuustolle, joka kokoontuu 28.3.

Lisää henkilöstöä sosiaalihuoltoon ja tukipalveluihin

Kuntayhtymän hallitus päätti myös esittää uusien virkojen perustamista sosiaalihuollon tehtäviin. Uudet tehtävät vastaavat 1.1.2022 voimaan tulleeseen lakiin, jossa määritellään henkilöstömitoitus lastensuojelussa. Osalla uusia virkoja pyritään helpottamaan sosiaalihuollon muuta henkilöstöpulaa.  Uudet virat ovat 5 johtavaa sosiaalityöntekijää, 5 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajan virkaa sekä viisi sosiaaliohjaajan toimea.

Hyvinvointialueen hallintoa vahvistetaan lisähenkilöstöllä. Hallinnon henkilöstön lisäykset liittyvät siihen, että tiettyihin tukipalveluihin ja hallinnon tehtäviin ei siirtynyt kunnilta henkilökuntaa. Suuressa organisaatiossa tarvitaan uudenlaista alueellista koordinointia, että sisäiset palvelut toimivat. Uusia toimia hallinnon alalla perustetaan henkilöstöhallintoon, taloushallintoon hankintoihin sekä kiinteistöhallintoon. Näiden toimien kokonaisvaikutus on n. 800 000 euroa vuodessa, josta puolet voidaan laskea vuoden 2023 suunnitteluun.

Kuntayhtymän hallitus esittää toimien ja virkojen perustamista kuntayhtymän valtuustolle, joka kokoontuu 28.3.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.